Šikana a agresivita u dětí předškolního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Šikana a agresivita u dětí předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Pitrová, Lada
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:52Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:52Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27945
dc.description.abstract Šikana a agresivita u dětí předškolního věku. Diplomová práce je zaměřena na problematiku šikany a agresivity dětí v předškolním věku. Práce se soustředí na vymezení teoretických poznatků spojených s touto tématikou. V práci jsou vysvětleny pojmy šikana a agresivita. Jsou zde vymezeny příčiny tohoto nežádoucího chování, jeho formy a projevy. Jsou zde charakterizovány aktéři šikany, stádia šikany a dále také způsoby řešení a ovlivňování šikany i agresivního chování a v neposlední řadě též vztah šikany a práva. Práce se zabývá také charakteristikou dítěte předškolního věku a možnostmi prevence šikanujícího a agresivního chování. Praktická část prostřednictvím dotazníku mapuje zkušenost učitelů mateřských škol se šikanou, jejich představy o oběti a agresorovi, s jakými formami se učitelé ve školkách setkávají a jaké způsoby prevence jsou v mateřských školách užívány.
dc.format 104
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Šikana cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject dítě předškolního věku cs
dc.subject prevence cs
dc.subject primární prevence cs
dc.subject socializace jedince cs
dc.subject oběť cs
dc.subject agresor cs
dc.subject Bullying en
dc.subject aggression en
dc.subject pre-school children en
dc.subject prevention en
dc.subject primary prevention en
dc.subject socialization of the individual en
dc.subject the victim en
dc.subject aggressor en
dc.title Šikana a agresivita u dětí předškolního věku
dc.title.alternative Bullying and Aggressiveness among Preschool Children
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krausová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated Bullying and aggression among preschool children. This thesis is dealing with measurement of the issues of bullying and aggression among preschool children. The dissertation will focus on defining the theoretical knowledge related to this theme. The thesis explains the concepts of bullying and aggression. The causes of undesired behavior,its forms and manifestations are defined as well. The thesis contains characteristics of participants of bullying, stages of bullying and also ways to influence and solve bullying and aggressive behavior. The relationship between bullying and legislation is discused too. The thesis also deals with psychological characteristics of preschool children and with possibilities of prevention of bullying and aggressive behavior. The practical part is using a questionnaire in order to examine kindergarten teachers´experience with bullying, what forms of bullying they have met up with, their ideas about the victim and the aggressor and also what methods of prevention are used in kindergartens.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33362
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-03-21


Files in this item

Files Size Format View
pitrová_2012_dp.pdf 4.504Mb PDF View/Open
pitrová_2012_vp.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open
pitrová_2012_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account