Neplodnost a její vliv na psychiku ženy

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Neplodnost a její vliv na psychiku ženy

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Neplodnost a její vliv na psychiku ženy
Autor: Hrubčová, Jana
Vedoucí: Filová, Andrea
Abstrakt: Cíl: Cílem bakalářské práce bylo zjistit jak je vnímána neplodnost a její vliv na psychiku ženy z pohledu neplodných žen a sester. Metodika: V praktické části byly sestaveny dva nestandardizované dotazníky, které poskytly informace o pohledu neplodné ženy na neplodnost. Tento pohled na neplodné ženy byl využit i u sester, které pracují s neplodnými ženami v centrech asistované reprodukce. Byl brán jako zpětná vazba co právě prožívají neplodné ženy a jak je vidí sestry, které o ně pečují. První výzkumný soubor byl tvořen 50 ženami, které byly léčeny s neplodností na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně. Druhý výzkumný soubor byl tvořen 46 sestrami, které mají praxi v oboru reprodukční medicíny z center: Klinika reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně, Reprofit Brno a Gennet Praha. Dotazníkové šetření probíhalo od 15. ledna 2014 do 15. března 2014. Výsledky: Výsledky dotazníkového šetření prokázaly, rozdíly u žen a sester hlavně ve vnímání psychologické pomoci a možnosti využívání alternativních metod v kombinaci s léčbou v centrech asistované reprodukce. Velmi zajímavé zjištění bylo, že některé ženy při vyjádření pocitů po sdělení diagnózy neplodnosti nezvolily ani jednu z možných variant. To poukazuje na to, že se jim velmi těžce vyjadřují pocity, které právě prožívaly při zjištění neplodnosti. Dalším zajímavým výsledkem bylo zjištění, že sestry znají velmi dobře své klientky a většině případů se shodují s ženami. Závěr: I s velkým pokrokem při léčbě neplodnosti v dnešní době, by se nemělo zapomínat na neplodné ženy také z psychologického pohledu a možné kombinace léčby za pomocí alternativních metod. Sestra jako nejbližší pomoc neplodným ženám a také jako žena by klientkám mohla do budoucna více pomáhat se orientovat v těchto možných a určitě prospěšných kombinacích léčby neplodnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28017
Datum: 2014-01-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav zdravotnických věd
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 33449


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hrubčová_2014_dp.pdf 2.958Mb PDF Zobrazit/otevřít
hrubčová_2014_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
hrubčová_2014_op.doc 17.52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet