Informovanost žen o prevenci karcinomu prsu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informovanost žen o prevenci karcinomu prsu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filová, Andrea
dc.contributor.author Kindlová, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:24Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:24Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28023
dc.description.abstract Cíl: Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaká je informovanost žen o prevenci karcinomu prsu a o screeningovém mamografickém vyšetření. Metodika: V praktické části byl sestaven nestandardizovaný dotazník, který měl zjistit, jaká je informovanost žen o prevenci karcinomu prsu. Výzkumný soubor byl tvořen pacientkami Onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Dotazníkové šetření probíhalo od 4. 2. 2014 do 10. 3. 2014. Výsledky: Výsledky dotazníkového šetření prokázaly, že ženám je znám pojem mamografický screening. Ženy mají povědomí o postupu a frekvenci samovyšetřování prsů. Bylo zjištěno, že většina žen absolvovala preventivní vyšetření u svého praktického lékaře a gynekologa. Zajímavým výsledkem bylo zjištění, že gynekolog ženám pravidelně prsa nevyšetřoval, pouze ženy poučoval.
dc.format 74
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject karcinom prsu cs
dc.subject prevence cs
dc.subject screening cs
dc.subject informovanost cs
dc.subject breast cancer en
dc.subject prevention en
dc.subject screening en
dc.subject awareness en
dc.title Informovanost žen o prevenci karcinomu prsu
dc.title.alternative Awareness of Women about Prevention of Breast Cancer
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gatěk, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated Goal: The aim of this thesis was to find out the awareness of women about breast cancer prevention and screening tests. Methodics: In the practical part of the thesis was compiled non standardized questionnaire, which was to ascertain the awareness of women about breast cancer prevention. The research group consisted of patients of Tomas Bata Regional Hospital Cancer Center in Zlín. The questionnaire research took place from 4th February 2014 to 10th March 2014. Results: The results of the survey showed that for women is known concept of mammography screening. Women are aware of the procedure and frequency of breast self-examination. It was found that most women attended screening at their general practitioner and gynecologist. An interesting result was that gynecologist did not regularly investigate women's breasts, but only women instructed.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33455
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-21


Files in this item

Files Size Format View
kindlová_2014_dp.pdf 1.524Mb PDF View/Open
kindlová_2014_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
kindlová_2014_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account