Mládež a alkohol

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mládež a alkohol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martinková, Vlasta
dc.contributor.author Plášková, Marcela
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:15:08Z
dc.date.available 2010-07-14T16:15:08Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2802
dc.description.abstract V mé bakalářské práci se zabývám postojem a zkušeností mládeže s alkoholem. Charakterizuji období dospívání a popisuji, jak reaguje mladý organismus na požití alkoholu, příčiny užívání alkoholu a jaká je prevence tohoto negativního jevu u mládeže. Průzkumem chci zjistit, začátky pití alkoholu u dospívajících, z jakých důvodů a jak často pijí alkohol a jak společnost dodržuje opatření zaměřená na omezení tohoto negativního jevu. V závěru shrnuji zjištěné poznatky a nabízím návrh řešení tohoto negativního jevu. cs
dc.format 76 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 35382594 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject alkohol cs
dc.subject mládež cs
dc.subject účinky užívání alkoholu cs
dc.subject příčiny užívání alkoholu cs
dc.subject prevence užívání alkoholu cs
dc.subject alcohol en
dc.subject young people en
dc.subject effects drinking of alcohol en
dc.subject purposes of addiction en
dc.subject precaution of addiction en
dc.title Mládež a alkohol cs
dc.title.alternative Young people and alcohol en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Malaníková, Marta
dc.date.accepted 2007-06-27
dc.description.abstract-translated I put mind to the attitude to alcohol of young people and to the experience with it of them in this bachelor work. I characterize the period of adolescence and I describe reaction to young organism. My survey evinces beginning of spirit abuse, purposes, how often they addict and what way our society eliminate alcoholism. There is the complex of observations and I offer to the proposal of solution of this privation in this work. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6612
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
plášková_2007_bp.pdfBlocked 33.74Mb PDF View/Open
plášková_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
plášková_2007_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account