Hodnotová orientace a životní styl českých rodin

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnotová orientace a životní styl českých rodin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Tajchl, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:58Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:58Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28112
dc.description.abstract Diplomová práce "Hodnotová orientace a životní styl českých rodin" je zaměřena na problematiku hodnotové orientace a životního stylu českých rodin, které jsou specifikovány od jejich historického vývoje až po současnost. Zaznamenává předěl od pojetí tradičního modelu rodiny až k současnému modelu, tedy postmoderní rodiny. To jaké jsou její priority v životním stylu a jaký mají vliv na kvalitu života rodiny a její celkové postavení ve společnosti. Součástí práce je výzkumné šetření, které se za pomoci dotazníkové metody snaží o zjištění faktorů nejvíce ovlivňující hodnotovou orientaci českých rodin, a které z nich považují za nejdůležitější. Závěrem je také zaznamenání toho, jak se tyto faktory odrážejí v celkovém životním stylu českých rodin.
dc.format 92
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject hodnota cs
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject způsob života cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject family en
dc.subject value en
dc.subject value orientation en
dc.subject lifestyle en
dc.subject way of life en
dc.subject leisure time en
dc.subject quality of life en
dc.title Hodnotová orientace a životní styl českých rodin
dc.title.alternative Value Orientation and Lifestyle of Czech Families
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated The thesis "Value orientations and lifestyles of the Czech families" is focused on the topic of value orientations and lifestyles of the Czech families that are specified from their historical development to the present. It tracks the transition from the conception of the traditional family model to the present model, that is a postmodern family model. Its priorities in their lifestyles and its effects on the quality of family lives and its overall status in the society. Part of the thesis is a survey that via questionnaire method tries to find out factors mostly influencing the value orientations of the Czech families and which of those the families consider as the most important ones. Purpose is also to see how these factors are reflected in the overall lifestyles of the Czech families.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33557
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-03-28


Files in this item

Files Size Format View
tajchl_2012_dp.pdf 4.188Mb PDF View/Open
tajchl_2012_vp.doc 17.71Kb Microsoft Word View/Open
tajchl_2012_op.doc 18.09Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account