Metody průběžné identifikace pro návrh samočinně se nastavujících regulátorů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Metody průběžné identifikace pro návrh samočinně se nastavujících regulátorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bobál, Vladimír
dc.contributor.author Navrátil, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:17:51Z
dc.date.available 2010-07-14T16:17:51Z
dc.date.issued 2007-04-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2811
dc.description.abstract Práce se zabývá jednou z možností zlepšení spolehlivosti a výkonu samočinně se nastavujícího regulátoru. Jednoduché rekurzivní identifikační schéma je nahrazeno složitější strukturou, založenou na paralelním běhu vybraných rekurzivních identifikačních algoritmů a jim odpovídajících adaptivních regulátorů. Nadřazený člen pak na základě vhodného kritéria vybírá v reálném čase nejvhodnější dvojici estimátor-regulátor. Základní užitečnost této struktury spočívá ve zvýšení přesnosti odhadů parametrů, což vede ke zlepšení přechodového děje v průběhu regulačního pochodu. cs
dc.format.extent 1163571 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject adaptivní řízení cs
dc.subject rekurzivní metody identifikace cs
dc.subject model ARX cs
dc.subject model ARMAX cs
dc.subject paralelní multiestimační schéma cs
dc.subject Adaptive control en
dc.subject Recursive identification algorithms en
dc.subject ARX models en
dc.subject ARMAX models en
dc.subject Parallel Mutliestimation scheme en
dc.title Metody průběžné identifikace pro návrh samočinně se nastavujících regulátorů cs
dc.title.alternative Recursive identification methods for self-tuning controller en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2007-05-17
dc.description.abstract-translated This work deals with a one possibility of improvement of a self-tuning controller reliability and performance. A simple estimation scheme is replaced by so-called a multiestimation scheme and the self-tuning controller is than synthesized from this scheme. The scheme contains the supervisor which chooses the active controller and determined the switching time between controllers. The basic usefulness of the proposed scheme is to improve the accuracy of estimated parameters of the controlled system and then better transient response is obtained. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Technická kybernetika cs
dc.thesis.degree-discipline Technical Cybernetics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Chemical and Process Engineering en
dc.identifier.stag 7272
dc.date.assigned 2001-10-01
local.subject algoritmy cs
local.subject adaptivní řídicí systémy cs
local.subject algorithms en
local.subject adaptive control systems en


Files in this item

Files Size Format View
navrátil_2007_dp.pdf 1.109Mb PDF View/Open
navrátil_2007_vp.pdf 58.99Kb PDF View/Open
navrátil_2007_op.pdf 330.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account