Projekt zlepšení image a corporate identity firmy Dante media Česko s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zlepšení image a corporate identity firmy Dante media Česko s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čechmánková, Kateřina
dc.contributor.author Pospíšilová, Anna
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:19Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:19Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28168
dc.description.abstract Cílem této práce je projekt na zlepšení image a corporate identity firmy Dante media Česko s. r. o. Celá práce se opírá o teoretický základ zaměřený na vysvětlení a popis pojmů image a corporate identity a s nimi souvisejícími pojmy. Tyto poznatky jsou použity jako východiska pro analytickou část. Analytická část je rozdělena do dvou částí. Nejprve je provedena analýza samotné společnosti a poté je analyzována firemní komunikace. Projektová část je opět rozdělena na dvě části. První část je pojednána jako příprava na samotný projekt, kde jsou stanoveny podmínky a postupy. Druhá část je přímo vytvořený návrh firemního design manuálu, jehož potřeba vzešla z analýz. V závěru práce je vyhodnocení projektu a firmě jsou navržena doporučení v rámci další podpory vizuální komunikace firmy.
dc.format 88 s. (113 115 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Corporate identity cs
dc.subject Design cs
dc.subject Design manuál cs
dc.subject Image cs
dc.subject Vizuální komunikace cs
dc.subject Corporate Identity en
dc.subject Design en
dc.subject Company´s design manual en
dc.subject Image en
dc.subject Visual Communication en
dc.title Projekt zlepšení image a corporate identity firmy Dante media Česko s.r.o.
dc.title.alternative Project of Image and Corporate Identity Improvement in Dante media Česko s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jiříček, Michal
dc.date.accepted 2014-05-23
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to propose a project to improve Corporate image and Corporate identity of Dante media Cesko company. The thesis is based on theoretical background which is focused on the concept of Corporate image and identity and interrelated terms. Theoretical finding are used as the basis for analytical part. The analytical part is divided into two sections. First part is dealing with analysis of the company and the second part is focused on corporate communications. The project´s part is also divided into two sections. First section is dedicated to preparation for the project itself, conditions and procedures are set. Second section represents corporate design manual proposal which was proposed according analysis findings. In the end, the project is evaluated. The related recommendations are suggested for further support of company´s visual communications.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing, Specialization: Design Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33657
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
pospíšilová_2014_dp.pdf 2.471Mb PDF View/Open
pospíšilová_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
pospíšilová_2014_op.pdf 996.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account