Projekt zvýšení konkurenceschopnosti podniku XYZ

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti podniku XYZ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Rösnerová, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:34Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:34Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28211
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je vytvoření projektu zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je nejprve vymezen marketing a konkurenceschopnost. Poté jsou uvedeny informace o marketingovém mixu. Konec teoretické části je věnován metodám hodnocení konkurenceschopnosti. Praktická část je složena z části analytické a projektové. V analytické části je představen podnik a je provedena analýza jeho marketingového mixu a analýza současného stavu prostředí. Následuje projekt zvýšení konkurenceschopnosti podniku, který je vytvořen na základě informací získaných z analýz. Projekt je podroben nákladové, rizikové a časové analýze.
dc.format 106 s. (104 208 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject služba cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject produkt cs
dc.subject cena cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing en
dc.subject service en
dc.subject competition en
dc.subject competitiveness en
dc.subject marketing mix en
dc.subject product en
dc.subject price en
dc.subject distribution en
dc.subject communication en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti podniku XYZ
dc.title.alternative The Project How to Increase the Competitiveness in a Company XYZ
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jelínková, Lada
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis is to create a project how to increase the competitiveness in a company. This diploma thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part is defined marketing and competitiveness. Then information about the marketing mix are given. The end of the theoretical part is devoted to evaluation methods of competitiveness. The practical part consists of an analytical and project part. In the analytical part is introduced the company and made the analysis of its marketing mix and analysis of the current state of the surrounding. Then there is a project how to increase the competitiveness in a company, which is formed on the basis of information obtained from the analytical part. The project is subject to cost, risk and time analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33720
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
rösnerová_2014_dp.pdf 3.235Mb PDF View/Open
rösnerová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
rösnerová_2014_op.pdf 400.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account