Rozvoj individuálního a společenského v rodinné a školní výchově

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rozvoj individuálního a společenského v rodinné a školní výchově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, František
dc.contributor.author Dočkalová, Zita
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:38Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:38Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28221
dc.description.abstract Bakalářská práce "Rozvoj individuálního a společenského v rodinné a školní výchově" se zabývá výchovou, která ovlivňuje jedince i celou společnost. Teoretická část popisuje vliv výchovy od našeho narození až po dospělost. Také se zde zamýšlím , nad výchovou svých dětí. Jaký měla moje výchova vliv na jejich dosavadní život. Popisuji zde různé složky výchovy a jejich důsledky na rozvoj individuálního a společenského. V praktické části jsem se zaměřila na výzkum, jak a kdo a jakým směrem nejvíce ovlivnil mladého dospělého jedince, zda to byla rodina, škola a nebo přátelé. Závěrem vyhodnocuji získané výsledky a zamýšlím se i nad sebevýchovou.
dc.format 47 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Edukace cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject výchova cs
dc.subject výchovné cíle cs
dc.subject výchovné složky cs
dc.subject Education en
dc.subject development en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject upbringing en
dc.subject educational targets en
dc.subject educational components en
dc.title Rozvoj individuálního a společenského v rodinné a školní výchově
dc.title.alternative Development of Individual and Social in Family and School Education
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fejová, Ludmila
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis "Development of individual and social in family and school education" deals with education, that affect the individual and all society. The teoretical part describes the effect of education from we were born to adulthood. There is also intend on raising their children. What had my upbringing affect their life so far. I describe here different components of education and their effect on development individual an social. In the practical part I focused on research, how and by whom and what way most influenced the adult person, whether it was family, school or friends. In the end, I evaluate the results and think about self-education.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33739
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
dočkalová_2013_dp.pdf 1.457Mb PDF View/Open
dočkalová_2013_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
dočkalová_2013_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account