Nastavovanie spojitých PID regulátorov

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nastavovanie spojitých PID regulátorov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubalčík, Marek
dc.contributor.author Mitták, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:23:26Z
dc.date.available 2010-07-14T16:23:26Z
dc.date.issued 2007-08-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2831
dc.description.abstract Hlavným cieľom práce je vytvorenie knižnice PID regulátorov, kde nastavovanie ich parametrov je vykonané na základe rôznych nižšie popísaných metód. Všetky regulátory sú realizované v systému Matlab-Simulink pomocí S - funkcií ako maska subsystému. Takto vytvorený blok môže byť zaradený do schémy uzavretého regulačného obvodu a pred spustením simulácie nie je nutné spustiť žiadnu inicializáciu. Všetky parametre pre jednotlivé metódy sú zadané pomocou masky subsystému a nastavenie regulátora je prevedené v rámci S - funkcií. Vytvorená knižnica môže slúžiť ako učebná pomôcka pre overenie činnosti PID regulátorov nastavených rôznymi metódami, kedy je možné porovnať regulačný pochod dosiahnutý regulátorom z knižnice študentom navrhnutým a vytvoreným regulátorom. cs
dc.format 47 cs
dc.format.extent 1253922 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject PID regulator en
dc.subject proposition methods for PID regulators en
dc.subject Matlab-Simulink en
dc.subject S-functions en
dc.subject PID regulátor cs
dc.subject metódy návrhu PID regulátorov cs
dc.subject Matlab-Simulink cs
dc.subject S-funkcie cs
dc.title Nastavovanie spojitých PID regulátorov cs
dc.title.alternative Settings of continuous PID controllers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-09-13
dc.description.abstract-translated The main aim of this work was creation of a library of PID - like controllers which set up is done by using of further described methods. All the controllers are realized in Matlab / Simulink with use of S - functions as a mask of a subsystem. The created blocks may be inserted into simulink scheme of a closed loop system and it is not necessary to perform any initialization before a simulation start. All the parameters necessary for particular methods are set through the mask of the subsystem using dialog boxes. The library may be used as an educational tool for verification of PID - like controllers set up by various methods. Results achieved by controllers designed by students can be compared with results achieved by controllers from the library. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6207
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade D
utb.result.grade D
local.subject syntéza regulátoru cs
local.subject regulační obvody cs
local.subject controller design en
local.subject automatic control systems en


Files in this item

Files Size Format View
mitták_2007_bp.pdf 1.195Mb PDF View/Open
mitták_2007_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
mitták_2007_op.doc 296.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account