Evaluace kvality poskytované péče z pohledu pracovníka v sociálních službách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Evaluace kvality poskytované péče z pohledu pracovníka v sociálních službách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Juran, Pavel
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:40Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:40Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28394
dc.description.abstract Text diplomové práce se zabývá hodnocením kvality služeb poskytovaných pracovníky v sociálních službách v prostředí pobytových zařízení sociálních služeb v regionu města Kroměříž. Hodnocení kvality poskytovaných služeb se stává stále aktuálnější vzhledem k vzrůstajícímu tlaku zřizovatelů sociálních služeb na zpětnou vazbu poskytovatelů týkající se dokládání efektivity a účelnosti fungování služby. Tato práce si klade za cíl formou dotazníkového šetření získat a vyhodnotit data poskytující kvalifikovaný vhled do odborných a lidských kompetencí pracovníků v sociálních službách, které výrazně ovlivňují kvalitu poskytovaných služeb. Praktické využití výsledků práce spatřujeme v možnosti poskytnutí zpětné vazby zkoumaným pobytovým zařízením sociálních služeb ve směru identifikace případných problémových oblastí spadajících do pracovní působnosti pracovníka v sociálních službách ovlivňujících kvalitu péče.
dc.format 87 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální práce cs
dc.subject kvalita sociálních služeb cs
dc.subject evaluace cs
dc.subject hodnocení kvality cs
dc.subject standardy kvality sociálních služeb cs
dc.subject social work en
dc.subject social services en
dc.subject quality evaluation en
dc.subject evaluation of the quality en
dc.subject standards of quality of social services en
dc.title Evaluace kvality poskytované péče z pohledu pracovníka v sociálních službách
dc.title.alternative Evaluation of the Provided Care Quality from the Perspective of Social Workers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krausová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated The Text of the thesis deals with the evaluation of the quality of the services provided by the workers in the social services in the environment of the residential facilities, social ser-vices in the region of the town of Kroměříž. Evaluation of the quality of provided services is becoming increasingly more due to the growing pressure of the founders of social servi-ces on feedback providers relating to proof of the efficiency and effectiveness of the functioning of the service. This work aims to form in-tazníkového investigation to obtain and evaluate data that provides insight into the professional and qualified human compe-tences of workers in the social services, which greatly affect the quality of the services provided. Practical use of the results of the work to ensure the possibility of providing fee-dback to the pobytovým device in the direction of social services, identification of poten-tial problem areas falling within the scope of the worker's work in social services, affecting the quality of care.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34002
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
juran_2014_dp.pdf 2.486Mb PDF View/Open
juran_2014_vp.doc 19.26Kb Microsoft Word View/Open
juran_2014_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account