Mobilní sociální jednotka jako způsob řešení bezdomovectví: sociálně pedagogické aspekty

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mobilní sociální jednotka jako způsob řešení bezdomovectví: sociálně pedagogické aspekty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Konupka, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:41Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:41Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28397
dc.description.abstract Tato práce pojednává jednak o prolínání oboru sociální pedagogika do sféry sociální práce v rámci fenoménu bezdomovectví, ve kterém je dále zaměřena na terénní sociální práce orientované na podporu a rozvoj klienta v jeho přirozeném prostředí. Důraz je tedy kladen především na služby orientované na podporu klienta. V práci je dále vysvětlen pojem mobilní sociální jednotky, osvětlena její funkce a princip poskytování služeb v rámci této jed-notky. Praktická část práce se zabývá hledáním odpovědí na otázky spojené jednak s poskytováním služeb v mobilní jednotce, dále hledáním odpovědí na otázku jaké aspekty rozhodují o poskytování služeb této jednotky v jednotlivých městských částech Hlavního města Prahy, které se zapojily do projektu mobilní sociální jednotky.
dc.format 67 s. (109 409 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject bezdomovectví cs
dc.subject bezdomovec cs
dc.subject terénní sociální práce cs
dc.subject terénní sociální pracovník cs
dc.subject mobilní sociální jednotka cs
dc.subject social pedagogy en
dc.subject social educator en
dc.subject homelessness en
dc.subject homeless en
dc.subject social work en
dc.subject social workers en
dc.subject mobile social unit en
dc.title Mobilní sociální jednotka jako způsob řešení bezdomovectví: sociálně pedagogické aspekty
dc.title.alternative Mobile Health and Social Units as a Way of Solving Homelessness: Social Pedagogical Aspects
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated This work discusses the blending of social pedagogy into the realm of social work in the phenomenon of homelessness, which is focused on a social work orientated towards promotion and development of a client in its natural envi-ronment. The emphasis is put on a service-oriented client support. Thereinafter, the work explains the concept of mobile social units, illuminate its function and the principle of providing services within the scope of this unit. The practical part deals with finding answers to the questions connected to the provision of services in a mobile unit and seek answers to the question of deciding what aspects of the service of this unit in various boroughs of the Capital city of Prague, which got involved in the mobile social unit project.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34006
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-10


Files in this item

Files Size Format View
konupka_2014_dp.pdf 1.978Mb PDF View/Open
konupka_2014_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
konupka_2014_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account