Sociálně pedagogické aspekty rodinné mediace jako alternativní metody pomoci při rozvodu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociálně pedagogické aspekty rodinné mediace jako alternativní metody pomoci při rozvodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Zůbková, Gabriela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:33Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:33Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28542
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití rodinné mediace jako jedné z alternativních metod při rozvodu. Všichni z nás víme, co je rozvod, ale málokdo si dokáže představit, čím dítě při rozvodu prochází, pokud jsme právě nebyli tím dítětem, které roz-vod prožil ve svém dětství. Mediace je metoda řešení sporu třetí neutrální a nezávislou osobou, tzv. mediátorem. A právě mediátor může pomoci při hledání oboustranné dohody v rámci klidného rozvodu. Teoretická část se nejprve zabývá teoretickými východisky, dále pak rozvodem a všemi aspekty rozvodu. Poslední kapitola je věnována mediaci, rodinné mediaci a využití rodinné mediace v sociální oblasti. Empirická část je sestavena z kvantitativního výzkumu, který odpovídá na výzkumný problém, zda sociální pracovníci pracující s rodinami ve Zlínském kraji, využívají práce mediátora. Výzkum ukázal, že sociální pracovníci ve Zlínském kraji využívají mediaci jak ve státních organizacích, tak v neziskových organizacích.
dc.format 112 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject krize cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject mediace cs
dc.subject rodinná mediace cs
dc.subject syndrom zavrženého rodiče cs
dc.subject transgenerační dědictví cs
dc.subject Family Functions en
dc.subject Conflict en
dc.subject Crisis en
dc.subject Family en
dc.subject Divorce en
dc.subject Mediation en
dc.subject Family Mediation en
dc.subject Parental Alienation Syndrome en
dc.subject Transgenerational Heritage en
dc.title Sociálně pedagogické aspekty rodinné mediace jako alternativní metody pomoci při rozvodu
dc.title.alternative Social and Pedagogical Aspects of Family Mediation as an Alternative Method to Assistance in Divorce
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Hana
dc.date.accepted 2014-05-30
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the issue of utilization of the family mediation as one of the alternative divorce methods. We all know what the divorce means, but only few of us are able to imagine what the child experiences while going through divorce, unless we ourselves were the children, who went through a divorce in its childhood. Mediation is a method of settling disputes by an impartial third person, so-called mediator. And just a mediator can help by finding the mutual agreement within a peaceful divorce. The theoretical part deals at first with theoretical solutions, further then with the divorce and all aspects of the divorce and the last chapter is dedicated to mediation, family mediation, and utilization of family mediation in social sphere. The empiric part is made up of quantitative research, which gives an answers to the research problem if the social workers, who works with families in the Zlín district, use a mediator. The research showed that the social workers in the Zlín district use the mediation both in the public organisations as well as in the non-profit organizations.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34198
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-17


Files in this item

Files Size Format View
zůbková_2014_dp.pdf 2.153Mb PDF View/Open
zůbková_2014_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
zůbková_2014_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account