Postoje středoškolské mládeže k postiženým

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postoje středoškolské mládeže k postiženým

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Fejt, Stanislav
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:35Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:35Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28547
dc.description.abstract V projektu bakalářské práce byly zkoumány postoje středoškolské mládeže k lidem s postižením. V teoretické části byl prostor věnován definici postižení a jeho jednotlivých variací, psychosociálním charakteristikám adolescentů, inkluzivnímu vzdělávání a teorii postojů. Byl zkonstruován dotazník zkoumající složky postoje a postoj k inkluzivnímu vzdělávání. Na zvolené cílové skupině studentů Biskupského gymnázia ve Žďáře nad Sázavou byly zjištěny akceptující, uvědomělé postoje vůči postiženým i pozitivní postoj k inkluzivnímu vzdělávání. Postoje byly zkoumány z hlediska forem kontaktu, prožívaných emocí, empatie, informovanosti a dalších proměnných. Vybrané složky postojů byly kontrolovány Spearmanovým korelačním koeficientem pro nezávislé faktory věku, vzdělání rodičů a velikost bydliště a t-testem pro pohlaví, nepodařilo se prokázat vliv na zjištěné postoje.
dc.format 64
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject postoje k lidem s postižením cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject inkluzivní vzdělávání cs
dc.subject kvantitativní výzkum cs
dc.subject attitudes to people with disability en
dc.subject adolescence en
dc.subject inclusive education policy en
dc.subject quantitative analysis en
dc.title Postoje středoškolské mládeže k postiženým
dc.title.alternative Attitudes of Secondary School Students towards the Disabled
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Laca, Slavomír
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis project was aimed at exploring attitudes of high school adolescents' attitudes to people with disability. Theoretical part was dedicated to definition of disability and its types, adolescents' psychosocial characteristics, inclusive education policy and theory of attitudes. A questionnaire was constructed to provide relevant data on attitude components and attitude to inclusive education policy. Accepting, mature attitudes to people with disability and positive stance on inclusive education policy were found between students of Bishops Grammar School in Žďár nad Sázavou. Attitudes were researched as consisting from kinds of contact, experienced emotions, empathy level, information seeking and other dependent variables. Selected components of attitudes were controlled with Spearman correlation coefficient for independent factors age, parents' educational background, size of place of residence and with T-test for independent factor sex, no significant influence was found.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34203
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
fejt_2013_dp.pdf 2.352Mb PDF View/Open
fejt_2013_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
fejt_2013_op.doc 17.78Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account