Analýza provedení bandáží čel rotorových vinutí synchronních generátorů ve společnosti TES

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza provedení bandáží čel rotorových vinutí synchronních generátorů ve společnosti TES

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusnáková, Soňa
dc.contributor.author Pilčík, Přemysl
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:52Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:52Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28598
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá analýzou tahových vlastností kompozitních bandážovacích materiálů, používaných k zajištění čel rotorových vinutí pro rotory synchronních generátorů, vyrábějících se ve firmě TES Vsetín a.s. Pro zajištění čel vinutí rotorů se používá technologie bandážování. Tato technologie se z hlediska na provedení uplatňuje jako strojní i ruční. Vzhledem ke složitosti tvarů se ve většině případů upřednostňuje provedení bandáží ruční metodou. Teoretická část se zaměřuje na základní charakteristiku točivých elektrických strojů, zejména pak synchronního generátoru. Zobrazuje výrobní portfolio společnosti TES, která je ve výrobě elektrických strojů světově známá. Popisuje funkci bandáží a bandážovacích materiálů pro čela rotorových vinutí. Praktická část se zaobírá provedením bandáží, testováním deklarovaných vlastností bandážovacích pásek a následné porovnání jejich zaručených mechanických vlastností.
dc.format 105
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bandážovací páska cs
dc.subject rotorové vinutí cs
dc.subject bandáž cs
dc.subject Banding Tape en
dc.subject rotor windings en
dc.subject bandage en
dc.title Analýza provedení bandáží čel rotorových vinutí synchronních generátorů ve společnosti TES
dc.title.alternative Analysis of Design Bandage Faces of the Rotor Windings of Synchronous Generators at TES Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Melišík, Martin
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis analyzes the tensile properties of composite bandage materials used to ensure the faces of the rotor windings of rotor synchronous generators, producing in the company TES Vsetin as To ensure the winding heads rotor technology is used bandaging . This tech-nology is in terms of the design is applied as both machine and hand . Given the complexi-ty of the shapes in most cases preferable embodiment bandage manual method . The theoretical part focuses on the basic characteristics of rotating electrical machines , especially the synchronous generator. Displays the TES portfolio company that is in the manufacture of electrical machinery internationally known . Describes the bandages and bandage materials for the front rotor windings . The practical part deals with making bandages , testing the declared properties bandage tape and then comparing their guaranteed mechanical properties.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34268
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
pilčík_2014_dp.pdf 6.052Mb PDF View/Open
pilčík_2014_vp.pdf 113.5Kb PDF View/Open
pilčík_2014_op.pdf 113.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account