Výzkum obrobitelnosti kompozitních materiálů nekonvenčními technologiemi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výzkum obrobitelnosti kompozitních materiálů nekonvenčními technologiemi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukovics, Imrich
dc.contributor.author Goňa, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:53Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:53Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28599
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je stanovit ideální procesní podmínky pro obrábění kompozitních desek vodním paprskem a laserem a optimalizovat skladbu materiálu. Kompozitní desky slouží k výrobě střižného nástroje pro papírenský průmysl a mají nahradit stávající nevyhovující desky dřevěné. Dále je nutné stanovit faktory ovlivňující kvalitu řezu, protože v materiálu je třeba vytvořit úzkou spáru o malé toleranci šířky, do které se řezný nástroj vsadí. Vzhledem k malým tolerancím by bylo běžnými metodami obrábění obtížné požadovanou drážku vyřezat, a proto se zde využilo nekonvenčních technologií.
dc.format 98 s. (85 345 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kompozitní materiály cs
dc.subject nekonvenční technologie cs
dc.subject laserový paprsek cs
dc.subject vodní paprsek cs
dc.subject composite materials en
dc.subject unconventional technology en
dc.subject laser beam machining en
dc.subject water jet en
dc.title Výzkum obrobitelnosti kompozitních materiálů nekonvenčními technologiemi
dc.title.alternative Research of Machinability of Composite Materials by Unconventional Technologies
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čop, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to determine the ideal processing conditions for machining composite plates by water jet and laser machining and optimize the composition of the material. The composite boards are used to manufacture cutting tool for paper industry and to replace existing substandard wooden boards. It is also necessary to establish the factors affecting the quality of the cut, because in the material is necessary to create a narrow gap of small width tolerance to which the cutting tool fit. Due to the small tolerances would be difficult to use conventional machining methods for carve a groove and is therefore used here unconventional technologies.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34269
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-12


Files in this item

Files Size Format View
goňa_2014_dp.pdf 4.667Mb PDF View/Open
goňa_2014_vp.pdf 112.5Kb PDF View/Open
goňa_2014_op.pdf 66.33Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account