Kvalita života seniorů v rodinném prostředí a v domovech pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita života seniorů v rodinném prostředí a v domovech pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukešová, Michaela
dc.contributor.author Imreová, Iveta
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:04Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:04Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28638
dc.description.abstract Hlavním cílem bakalářské práce je zjištění kvality života seniorů žijících v rodinném prostředí a kvality života seniorů pobývajících v institucionální péči, a to v domovech pro seniory. Dalším cílem bylo porovnání výsledků šesti okruhů standardizovaného dotazníku WHOQOL-100, které jsou zvoleny jako dílčí cíle. Zkoumanými oblastmi jsou fyzické zdraví, prožívání, úroveň nezávislosti, sociální vztahy, prostředí, spiritualita a celková kvalita života. V teoretické části se budeme zabývat důležitými pojmy jako je stáří, zdraví, kvalita života a dalšími koncepcemi. V praktické části budeme zkoumat šest oblastí kvality života pomocí standardizovaného dotazníku kvality života Světové zdravotnické organizace. Na závěr budeme výsledky hodnotit, interpretovat je a diskutovat o nich. Zjistíme jaké jsou rozdíly v kvalitě života seniorů, kteří žijí v rodinném prostředí a seniorů, kteří pobývají v domovech pro seniory.
dc.format 58 s. (80 488 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita života cs
dc.subject stáří cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject senior cs
dc.subject standardizovaný dotazník WHOQOL cs
dc.subject world health organization quality of life cs
dc.subject quality of life en
dc.subject old Age en
dc.subject homes for the elderly en
dc.subject the elderly en
dc.subject standardized questionnaire WHOQOL en
dc.subject the World Health Organization Quality of Life en
dc.title Kvalita života seniorů v rodinném prostředí a v domovech pro seniory
dc.title.alternative The Quality of Life of the Elderly in Family Settings and in Homes for the Elderly
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jakešová, Jitka
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The main aim of this thesis is to determine the quality of life of the elderly in family environment and the quality of life of seniors staying in institutional care in homes for the elderly. Another aim was to compare the results of the six areas of a standardized questionnaire WHOQOL-100, which are chosen as sub-goals. The topics to be researched include physical health, experience, level of independence, social relationships, environment, spirituality and overall quality of life. The theoretical part deals with important terms such as age, health, quality of life and other terms. The practical part examines the six areas of quality of life using a standardized quality of life questionnaire created by the World Health Organization. Finally, the results are evaluated, interpreted and discussed.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34317
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
imreová_2014_dp.pdf 1.150Mb PDF View/Open
imreová_2014_vp.doc 20.29Kb Microsoft Word View/Open
imreová_2014_op.pdf 215.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account