Harm Reduction: Ulice z pohledu streetworkera

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Harm Reduction: Ulice z pohledu streetworkera

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Zemanová, Klára
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:01:57Z
dc.date.available 2015-03-08T21:01:57Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28720
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce je zaměřená na terciární prevenci v oblasti drogové závislosti, která je hodnocena očima terénních pracovníků. Hlavním cílem je zjistit postoje terénních pracovníků k programu Harm Reduction, jejich názor na kvalitu programu a v čem vidí jeho hlavní přínos. V teoretické části se opírá o základní vymezení pojmů zabývajících se oblastí drogové problematiky, současné drogové scény, nástroji jednotlivých prevencí a specifik práce terénních pracovníků s uživateli návykových látek. Praktická část nám skýtá výzkumný problém, jehož objasnění je cílem celé práce. Hledání odpovědí je realizováno pomocí rozhovorů s terénními pracovníky, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé návykových látek. Tato práce se následně opírá o analýzu dat a samotné kódování rozhovorů. V závěru práce jsou předloženy vyhodnocené výsledky šetření.
dc.format 62 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject droga cs
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject terciární prevence cs
dc.subject Harm Reduction cs
dc.subject terénní sociální pracovník cs
dc.subject drugs en
dc.subject drug addiction en
dc.subject tertiary prevention en
dc.subject Harm Reduction en
dc.subject social field-worker en
dc.title Harm Reduction: Ulice z pohledu streetworkera
dc.title.alternative Harm Reduction: The Streets from the Perspective of a Streetworker
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the tertiary prevention of drug addiction, which is evaluated through the eyes of field-workers. The main aim is to determine the attitude and approach of field-workers in the Harm Reduction programme, and their opinions on the quality of the programme and where they see its main contribution. The theoretical part is based on the basic definition of the terms involved in the field of drug problems, the current drug scene, and the ways and means of the individual prevention measures and the specific issues of field-staff work with substance users. The practical part sets out the research problem, whose clarification is the aim of this whole assignment. The search for answers is realized by means of interviews with field-workers, whose target groups are substance-abuse users. This work is subsequently based on the analysis of the data and the actual encoding of the interviews. The assessed survey results are presented in the Conclusion of this work.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34410
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
zemanová_2014_dp.pdf 1.392Mb PDF View/Open
zemanová_2014_vp.doc 16.64Kb Microsoft Word View/Open
zemanová_2014_op.doc 14.70Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account