Další profesní vzdělávání pracovníků okresních soudů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Další profesní vzdělávání pracovníků okresních soudů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukešová, Michaela
dc.contributor.author Němcová, Vladimíra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:19Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:19Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28762
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá dalším profesním vzděláváním pracovníků okresních soudů v České republice. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se vzdělávání dospělých a andragogiky, je zde popsán historický vývoj vzdělávání dospělých, postavení andragogiky v systému věd. Pozornost je věnována profesnímu vzdělávání dospělých a systému soudů v České republice a také postavení pracovníků a jejich vzdělávání v rámci profese. Praktická část má za cíl zjistit, jaký je názor pracovníků okresních soudů na další profesní vzdělávání.
dc.format 55 s. (70 604 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vzdělávání dospělých cs
dc.subject profesní vzdělávání cs
dc.subject okresní soud cs
dc.subject soudce cs
dc.subject úřednice cs
dc.subject dospělý cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject Adult education en
dc.subject professional education en
dc.subject district court en
dc.subject judge en
dc.subject clerk en
dc.subject adult en
dc.subject development en
dc.title Další profesní vzdělávání pracovníků okresních soudů
dc.title.alternative An additional professional education of the district courts staff
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the continuing professional education of district courts staff in the Czech Republic. In the theoretical part the basic concepts related to adult education and andragogy are defined, the historical development of adult education and the role of andragogy in the system of sciences are described there. Attention is paid to professional education of adults and court system in the Czech Republic but also to the role of the staff members and their education within the profession. The practical parťs aim is to find out what the opinion of district court staff on the continuing professional education is.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34480
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
němcová_2014_dp.pdf 2.072Mb PDF View/Open
němcová_2014_vp.doc 20.18Kb Microsoft Word View/Open
němcová_2014_op.doc 17.39Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account