Obsahy vitaminů ve vybraných druzích zeleniny z konvenční a bio produkce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Obsahy vitaminů ve vybraných druzích zeleniny z konvenční a bio produkce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mišurcová, Ladislava
dc.contributor.author Konšelová, Alena
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:32Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:32Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28788
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá stanovením obsahu vitaminů C, E, a b-karotenu ve vy-braných vzorcích zeleniny z konvenční a bio produkce pomocí metody vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC). Dále pak byla fotochemiluminiscenční metodou (PCL) stanovena antioxidační aktivita ve vodě a v tucích rozpustných látek obsažených v konvenčních druzích zeleniny a zeleniny z bio produkce.
dc.format 98 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vitamin C cs
dc.subject vitamin E cs
dc.subject b-karoten cs
dc.subject zelenina cs
dc.subject bio zelenina cs
dc.subject antioxidační aktivita cs
dc.subject HPLC cs
dc.subject PCL cs
dc.subject ACW cs
dc.subject ACL cs
dc.subject Vitamin C en
dc.subject vitamin E en
dc.subject b-carotene en
dc.subject vegetable en
dc.subject bio vegetable en
dc.subject antioxidant activity en
dc.subject HPLC en
dc.subject PCL en
dc.subject ACW en
dc.subject ACL en
dc.title Obsahy vitaminů ve vybraných druzích zeleniny z konvenční a bio produkce
dc.title.alternative The Contents of Vitamins in Selected Kinds of Vegetable from Bio and Conventional Production
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávra Ambrožová, Jarmila
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The diploma work deals with determination content of vitamins C, E and b-carotene in chosen vegetable samples from conventional and bio productions with help of High Performance Liquid Chromatography (HPLC). There was determined antioxidant activity in water and fat soluble substances contained in conventional sort of vegetables and vegetables from bio production by photo-chemical-luminescent method (PCL).
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 34516
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
konšelová_2014_dp.pdf 3.150Mb PDF View/Open
konšelová_2014_vp.doc 98Kb Microsoft Word View/Open
konšelová_2014_op.doc 97.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account