Návrh systému řízení a organizace práce na pracovišti skladu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh systému řízení a organizace práce na pracovišti skladu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chromjaková, Felicita
dc.contributor.author Mikulková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:56Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28830
dc.description.abstract Práce je zaměřena na návrh systému řízení a organizace práce na pracovišti skladu. Teoretická část poskytuje přehled napříč skladováním, zásobami, informačními systémy a technologiemi v oblasti řízení skladů, průmyslovým inženýrstvím a jeho metodami, metodou 5S a vizuálním managementem. V praktické části je popsána společnost, ve které je diplomová práce zpracovávána, provedena analýza výchozího stavu skladového hospodářství a následně je navrženo několik zlepšení. Tyto návrhy jsou realizovány a jejich přínosy následně popsány. Závěr je věnován sumarizaci uskutečněných návrhů a doporučením, které by bylo vhodné v budoucnu realizovat, aby se stav pracoviště skladu, zásob a procesů skladování neustále zlepšoval.
dc.format 95 s. (134 070 znaků), 3.s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject skladování cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject informační systémy cs
dc.subject ABC analýza cs
dc.subject klasifikace XYZ cs
dc.subject storage en
dc.subject supplies en
dc.subject information systems en
dc.subject ABC analysis en
dc.subject XYZ classification en
dc.title Návrh systému řízení a organizace práce na pracovišti skladu
dc.title.alternative Proposal of System Management and Work Organization in the Warehouse Workplace
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrabal, Martin
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on a proposal of system management and work organization in the warehouse workplace. The theoretical part provides an overview about storage, supplies, information systems and technologies of warehouse management, industrial engineering and its methods, 5S methodology and visual management. The practical part describes the company, in which the diploma thesis is made, initial situation of warehouse processes and warehouse as a whole is analyzed and after that several improvements are suggested. These improvements are realized and then their benefits are described. The conclusion is devoted to summarize realized proposals and advices which should be realized in the future to continuously improve situation of warehouse workplace,supplies and warehouse processes.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34566
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
mikulková_2014_dp.pdf 5.133Mb PDF View/Open
mikulková_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
mikulková_2014_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account