Etika zachraňování extrémně nezralých novorozenců

DSpace Repository

Language: English čeština 

Etika zachraňování extrémně nezralých novorozenců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovářová, Stanislava
dc.contributor.author Žárská, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:43:11Z
dc.date.available 2010-07-14T16:43:11Z
dc.date.issued 2007-06-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2883
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zmapovat rozdíly v názorech zdravotníků (zdravotních sester, porodních asistentek a lékařů) o etice zachraňování extrémně nezralých novorozenců. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám perinatologií, neonatologií a etikou v neonatologii. V praktické části zkoumám dle daných hypotéz rozdíly v názorech zdravotníků na zachraňování extrémně nezralých novorozenců a postoje rodičů těchto nedonošených dětí. Výsledky této práce by mohly posloužit k zamyšlení nad tímto etickým problémem a ke zlepšení péče o tyto novorozence. cs
dc.format 102 s. cs
dc.format.extent 909217 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject etika cs
dc.subject extrémně nezralý novorozenec cs
dc.subject neonatologie cs
dc.subject perinatologie cs
dc.subject ethics en
dc.subject extremely-low-birth-weight en
dc.subject neonatology en
dc.subject perinaology en
dc.title Etika zachraňování extrémně nezralých novorozenců cs
dc.title.alternative Ethics save extremely-low-birth-weight new-born en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macko, Jozef
dc.date.accepted 2007-06-27
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is chart - differences in opinions medical persons (nurse, midwife, doktor) about ethics save extremely - low- birth - weight infant. The thesis is dividend into a theoretical and practical part. In the teoretical partis occupy ethics, perinathology, neonatology. In the practical part different I examene, according to given hypothese, different in opinions medical persons save prematurity birth new-born. The result of the thesis will be applicable on the thoughtful above ethics problem and on the qualitative care this new-born. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6600
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
žárská_2007_bp.pdf 887.9Kb PDF View/Open
žárská_2007_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
žárská_2007_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account