Projekt zefektivnění vybraných pracovišť ve společnosti WOCO STV s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zefektivnění vybraných pracovišť ve společnosti WOCO STV s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav
dc.contributor.author Schenková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:02Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:02Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28843
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zefektivněním vybraných pracovišť ve společnosti WOCO STV s.r.o. Hlavním cílem diplomové práce je vybalancovat tato pracoviště tak, aby bylo dosaženo efektivnější a rychlejší výroby při současném snížení provozních nákladů. V teoretické části je představena problematika studií metod a měření práce. Stěžejní částí práce je analýza současného stavu, která se zaobírá identifikací plýtvání a problémových oblastí. S ohledem na výsledky analýzy současného stavu, jsou v projektovém řešení navrhnuta opatření vedoucí k redukci plýtvání.
dc.format 113 s. (87 526 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject MOST cs
dc.subject balancování cs
dc.subject one piece flow cs
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject vizualizace cs
dc.subject layout cs
dc.subject 5S cs
dc.subject MOST en
dc.subject balancing en
dc.subject one piece flow en
dc.subject lean manufacturing en
dc.subject wasting en
dc.subject visualization en
dc.subject layout en
dc.subject 5S en
dc.title Projekt zefektivnění vybraných pracovišť ve společnosti WOCO STV s.r.o.
dc.title.alternative The Project of Streamlining the Selected Workplaces in company WOCO STV s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šimčík, Jaroslav
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the streamlining of selected workplaces in the company WOCO STV s.r.o. The main objective of this thesis is to balance these workplaces so as to achieve a more efficient and faster production while reducing operating costs. The theoretical part presents a problem of studies of methods and work measurement. The main section is an analysis of the current status, which deals with identification of wasting and problematic areas. With regard to the results of the analysis of the current situation, in the project are suggested measures which lead to reduce of wasting.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34584
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
schenková_2014_dp.pdf 3.658Mb PDF View/Open
schenková_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
schenková_2014_op.pdf 882.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account