Návrh vzdělávacího programu soukromé mateřské školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh vzdělávacího programu soukromé mateřské školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiegerová, Adriana
dc.contributor.author Zakopalová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:45Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28950
dc.description.abstract Oblast soukromého předškolního vzdělávání je pojmově nejasná. Práce definuje různé formy zařízení péče o předškolní děti. Díky legislativním změnám, které vycházejí vstříc potřebám rodičů, je současný trend zakládání předškolních zařízení spatřován v řadách zaměstnavatelů, občanských sdružení a soukromých osob. V reakci na to předkládá práce informace o tom, jak založit zařízení péče o předškolní děti navzdory viditelným obavám z novosti legislativních změn. Bakalářská práce prezentuje čtenářům návrh vzdělávacího programu aplikovatelného na zařízení péče o předškolní děti. Nabízí rozmanité informace od vizí školy po podmínky a obsah vzdělávání. Představený návrh ověřují tři posuzovatelé různého zaměření. Ti dle stanovených kritérií hodnotí jeho využitelnost.
dc.format 78
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zařízení péče o předškolní děti cs
dc.subject firemní mateřská škola cs
dc.subject dětská skupina cs
dc.subject soukromé před-školní vzdělávání cs
dc.subject vzdělávací program cs
dc.subject Preschool children care facility en
dc.subject company kindergarten en
dc.subject children's group en
dc.subject private preschool education en
dc.subject educational programme en
dc.title Návrh vzdělávacího programu soukromé mateřské školy
dc.title.alternative The Proposal of Educational Programme in Private Nursery School
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Majerčíková, Jana
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The area of private preschool education is conceptually unclear. The thesis defines various forms of preschool children care facilities. Due to legislative changes complying with parents' needs, the contemporary trend of founding preschool facilities can be found among employers, civil associations and others. In reaction to it, the thesis puts forward information about possibilities of founding of preschool children care facilities despite apparent concern over legislative changes. The Bachelor thesis presents a suggestion of an educational programme applicable to preschool children care facilities. Further, it offers varied pieces of information ranging from the visions of a school to conditions and content of education. The suggestion is verified by three evaluators of different specialisation.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34753
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
zakopalová_2014_dp.pdf 1.785Mb PDF View/Open
zakopalová_2014_vp.doc 20.33Kb Microsoft Word View/Open
zakopalová_2014_op.doc 19.84Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account