Optimalizace vybraného výrobního procesu Kovárny VIVA a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace vybraného výrobního procesu Kovárny VIVA a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav
dc.contributor.author Holý, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:15Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:15Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29040
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je optimalizace vybraného výrobního procesu společnosti Ko-várna VIVA a.s. Práce je rozdělena do dvou částí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce obsahuje literární rešerši se zaměřením na vlastnosti výrobního systé-mu a procesu, zavádění konceptu štíhlé výroby a ergonomie práce. V úvodu praktické části je představena společnost Kovárna VIVA a.s. společně s její historií, vývojem tržeb a ukázkami výrobkového portfolia. Závěr praktické části je věnován specifikaci problémů a návrhy na jejich zlepšení společně s finančním zhodnocením.
dc.format 80 s. (76 150 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výrobní proces cs
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject ergonomie cs
dc.subject 5S cs
dc.subject 3D modely cs
dc.subject Manufacturing Process en
dc.subject Lean Production en
dc.subject Ergonomics en
dc.subject 5S en
dc.subject 3D models en
dc.title Optimalizace vybraného výrobního procesu Kovárny VIVA a.s.
dc.title.alternative Optimization of Selected Production Process in Kovárna VIVA a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vašíř, Jakub
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to optimization of selected production process in Kovárna VIVA a.s. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part includes a literature search focusing on the characteristics of the pro-duction system and process, implementing of lean manufacturing and ergonomics. In the introduction to a practical part company VIVA is introduced together with its history, de-velopment of sales and demonstrations of the product portfolio. Conclusion of the practical part is devoted to the specification of problems and suggestions for their improvement to-gether with the financial evaluation.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-discipline Production and Quality Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34889
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-15


Files in this item

Files Size Format View
holý_2014_dp.pdf 4.336Mb PDF View/Open
holý_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
holý_2014_op.pdf 863.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account