Projekt zvýšení výkonnosti podniku Datec Retail Solutions, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení výkonnosti podniku Datec Retail Solutions, s.r.o.

Show full item record

No preview available
Title: Projekt zvýšení výkonnosti podniku Datec Retail Solutions, s.r.o.
Author: Hornychová, Kamila
Advisor: Knápková, Adriana
Abstract: Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti společnosti Datec Re-tail Solutions, s.r.o., a to prostřednictvím implementace metody Balanced Scorecard. Tato diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. Nejprve jsem provedla literární rešerši v oblasti zvyšování výkonnosti podniku a shrnula teoretické po-znatky o metodě Balanced Scorecard na základě studia domácí i zahraniční literatury. V části praktické jsem nejprve představila společnost Datec Retail Solutions, s.r.o. a vzápětí analyzovala její vnější prostředí pomocí SWOT a Porterovy analýzy. Následovalo hodno-cení samotného podniku na základě zpracované finanční analýzy. Na základě předchozích analýz jsem dále vypracovala projekt, jehož cílem je zvýšit výkonnost společnosti Datec Retail Solutions, s.r.o. V rámci tohoto projektu jsou podrobně popsány jednotlivé fáze pro-cesu implementace Balanced Scorecard. Na závěr je efektivnost navrženého řešení podlo-žena dlouhodobým finančním plánem.
URI: http://hdl.handle.net/10563/291
Date: 2006-05-09
Availability: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2036
Department: Ústav financí a účetnictví
Discipline: Finance
Grade for thesis and defense: A 3066


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
hornychová_2006_dp.pdfBlocked 4.627Mb PDF View/Open
hornychová_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
hornychová_2006_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account