Výchovné aspekty volného času rodičů s dětmi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výchovné aspekty volného času rodičů s dětmi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Křižovičová, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:44Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:44Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29126
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Výchovné aspekty volného času rodičů s dětmi řeší důležitou rovinu volnočasových aktivit realizovaných rodiči se svými dětmi. V první kapitole je vymezen pojem "volný čas" a jsou specifikovány funkce volného času. Další kapitola se věnuje vztahu výchovy a volného času. Ve třetí kapitole jsou objasněny čtyři složky výchovy, které jsou v rámci volného času nejvíce relevantní. Ve čtvrté kapitole jsou prezentovány výsledky průzkumného šetření, jehož cílem bylo analyzovat volný čas trávený dětmi s rodiči, a to se zřetelem k pedagogickému hledisku.
dc.format 68
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Volný čas cs
dc.subject funkce volného času cs
dc.subject výchova cs
dc.subject složky výchovy cs
dc.subject výchova ve volném čase cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject metody výchovy ve volném čase cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject rodina cs
dc.subject děti cs
dc.subject leisure time en
dc.subject functions of leisure time en
dc.subject education en
dc.subject education components en
dc.subject leisure education en
dc.subject leisure activities en
dc.subject leisure education methods en
dc.subject parents en
dc.subject family en
dc.subject children en
dc.title Výchovné aspekty volného času rodičů s dětmi
dc.title.alternative Educational Aspects of Leisure Time Which Parents Spend with Their Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heinzová, Miroslava
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor degree thesis entitled "The Educational Aspects of Leisure Spent by Parents with their Children" deals with the important area of leisure activities pursued by parents with their children. In the first chapter the author defines the concept of "leisure" and specifies leisure functions. The next chapter focuses on the relationship between education and leisure. The third chapter outlines four education components that are most relevant for leisure. The fourth chapter presents results of a survey that was targeted at analysing the leisure time spent by children and parents together from the point of view of education.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35001
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
křižovičová_2013_dp.pdf 2.409Mb PDF View/Open
křižovičová_2013_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
křižovičová_2013_op.doc 19.23Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account