Etnické a rasové předsudky v postojích dnešní mladé generace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Etnické a rasové předsudky v postojích dnešní mladé generace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzlová, Hana
dc.contributor.author Navrátil, Jan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:57Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:57Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29159
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na předsudky v postojích současných středoškolských studentů vůči etnickým a národnostním menšinám. Teoretická část práce popisuje postoje, předsudky a stereotypy v mezilidských vztazích, které mohou v některých případech vést k extrémním postojům, jako jsou xenofobie, rasismus a antisemitismus. Dále obsahuje vysvětlení pojmů národnostní a etnická menšina a jsou popsány menšiny v České republice, konkrétně Romové, Ukrajinci a Vietnamci. Závěr teoretické části je věnován popisu pojmů multikulturalismus, pluralismus, tolerance, multikulturní výchova a výchova k toleranci. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkum a jeho výsledky, který se týkal postojů studentů středních škol vůči etnickým menšinám v Jihomoravském kraji v závislosti na typu střední školy.
dc.format 69
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject postoje cs
dc.subject předsudky cs
dc.subject stereotypy cs
dc.subject rasismus cs
dc.subject etnická menšina cs
dc.subject národnostní menšina cs
dc.subject multikulturní výchova cs
dc.subject tolerance cs
dc.subject attitudes en
dc.subject prejudices en
dc.subject stereotypes en
dc.subject racism en
dc.subject ethnic minorities en
dc.subject national minorities en
dc.subject multicultural education en
dc.subject tolerance en
dc.title Etnické a rasové předsudky v postojích dnešní mladé generace
dc.title.alternative Ethnic and Racial Prejudices in Attitudes of Contemporary Young Generation
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the prejudices of contemporary attitudes of high school students towards ethnic and national minorities. The theoretical part describes attitudes, prejudices and stereotypes in interpersonal relationships, which may in some cases lead to extreme positions, such as xenophobia, racism and anti-Semitism. It also contains explanations of the concepts of national and ethnic minorities, and minorities are described in the Czech Republic, in particular Roma, Ukrainians and Vietnamese. Conclusion the theoretical part is devoted to describe the concept of multiculturalism, pluralism, tolerance, multicultural education and education for tolerance. The practical part contains quantitative research and its results, which concerned the attitudes of high school students towards ethnic minorities in the South Moravian region, depending on the type of secondary school.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35037
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
navrátil_2013_dp.pdf 1.938Mb PDF View/Open
navrátil_2013_vp.doc 18.75Kb Microsoft Word View/Open
navrátil_2013_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account