Zhodnocení dopadu živelních pohrom na stav životního prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zhodnocení dopadu živelních pohrom na stav životního prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Ivan
dc.contributor.author Skyva, Pavel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:05Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:05Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29351
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení dopadů živelních pohrom ve vztahu k životnímu prostředí v okrese Prostějov. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje legislativu České republiky ve vztahu k řešení živelních pohrom a charakterizuje jednotlivé živelní pohromy. V praktické části charakterizuji okolí města Prostějov z hlediska možnosti mimořádných událostí a analyzuji zvláštní povodeň. Druhá modelová situace hodnotí únik nebezpečné látky, jako pravděpodobný důsledek povodní.
dc.format 55 s.(67 036 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject živelní pohromy cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject zvláštní povodeň cs
dc.subject Prostějov cs
dc.subject nebezpečná látka cs
dc.subject Natural disaster en
dc.subject flood en
dc.subject enviroment en
dc.subject Prostějov region en
dc.subject dangerous substances en
dc.title Zhodnocení dopadu živelních pohrom na stav životního prostředí
dc.title.alternative Assesing the Impact of Natural Disasters in the Environment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šafařík, Zdeněk
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This Bachelor´s work is focused on evaluation of the impact of natural disasters to the en-vironment in Prostějov region. The work is devided into theoretical and practical part. Theoretical part contains legislation of the Czech Republic in relation to solve natural di-sasters and characterizes various natural disasters. The practical part characterizes Prostě-jov area in regards of any extraordinary incidents and analizes specific floods. Second mo-del situation evaluates possible leakeg of dangerous substances, as a possible result of the flood.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 35370
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
skyva_2014_dp.pdf 2.539Mb PDF View/Open
skyva_2014_vp.pdf 94.62Kb PDF View/Open
skyva_2014_op.pdf 164.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account