Připravenost praktických lékařů na krizové situace se zaměřením na nakažlivá onemocnění

DSpace Repository

Language: English čeština 

Připravenost praktických lékařů na krizové situace se zaměřením na nakažlivá onemocnění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Zdeněk
dc.contributor.author Prosecký, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:16Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:16Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29384
dc.description.abstract V této bakalářské práci probírám tématiku připravenosti praktických lékařů na výskyt krizové situace se zaměřením na velmi nakažlivá onemocnění. V teoretické části práce jsou popsány základní vlastnosti b-agens, které mohou napadnout člověka. Ke zpracování dané tématiky bylo použito dotazníkové metody. Dotazník obsahuje 15 otázek zaměřujících se na připravenost praktických lékařů na krizové situace s výskytem VNN vyplývajících z platných předpisů. Bylo osloveno téměř 150 lékařů z každého kraje ČR a výsledky byly zpracovány v podobě grafů s vyplývajícím následným doporučením
dc.format 96 s. (80 693 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vysoce nakažlivá nákaza cs
dc.subject praktický lékař cs
dc.subject připravenost cs
dc.subject krizové situace cs
dc.subject Highly contagious disease en
dc.subject practitioner en
dc.subject preparedness en
dc.subject crisis situation en
dc.title Připravenost praktických lékařů na krizové situace se zaměřením na nakažlivá onemocnění
dc.title.alternative Readiness of Practitioners for Crisis Situations Focusing on Infectious Diseases
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maňásek, Jaromír
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated In this thesis I discuss the topic of preparedness of practitioners in the occurrence of a crisis situation, focusing on highly contagious diseases. The theoretical part describes the basic properties of b-agents that may infect humans. To process available information on this topic I used a questionnaire. The questionnaire contained 15 questions focusing on the readiness of practitioners in case of a crisis situa-tion involving a highly contagious disease as described in applicable regulations. I addressed nearly 150 practitioners from each region of the Czech Republic, and the results were compiled in the form of graphs followed by recommendations for acknowledged lacking areas.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 35415
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-05


Files in this item

Files Size Format View
prosecký_2014_dp.pdf 4.820Mb PDF View/Open
prosecký_2014_vp.pdf 239.6Kb PDF View/Open
prosecký_2014_op.pdf 162.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account