Úkoly a činnost humanitárních, církevních a charitativních organizací a zásady postupu HZS při organizování a koordinaci přijetí darů movitých věcí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úkoly a činnost humanitárních, církevních a charitativních organizací a zásady postupu HZS při organizování a koordinaci přijetí darů movitých věcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Princ, Ivan
dc.contributor.author Machula, Jan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:16Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:16Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29385
dc.description.abstract Práce pojednává o problematice nestátních neziskových organizací jako součásti Integro-vaného záchranného systému. Zabývá se zejména humanitárními, církevními a charitativ-ními organizacemi na území České republiky, jejich úkolech a činnostech v rámci pomoci po mimořádných událostech. Praktická část se zaměřuje na zmapování působení humani-tárních, církevních a charitativních organizací po letních povodních v roce 2013.
dc.format 66 s. (74 685 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nestátní neziskové organizace cs
dc.subject povodeň cs
dc.subject Integrovaný záchranný systém cs
dc.subject humanitární organizace cs
dc.subject církevní organizace cs
dc.subject charitativní organizace cs
dc.subject non-government organization en
dc.subject flood en
dc.subject Integrated Rescue System en
dc.subject humanitarian organizations en
dc.subject church organizations en
dc.subject charitable organizations en
dc.title Úkoly a činnost humanitárních, církevních a charitativních organizací a zásady postupu HZS při organizování a koordinaci přijetí darů movitých věcí
dc.title.alternative Tasks and Activity of Humanitarian, Church and Charitable Organizations, and the Principles of the Procedure of Fire Brigade in Organizing and Coordinating the Acceptance of Donations of Movable Property
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lošek, Václav
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The work deals with the issue of non-governmental organizations as part of the integrated rescue system. It deals mainly with humanitarian, charitable and church national organiza-tions in the Czech Republic, their tasks and activities in aid for emergencies. The practical part is focused on mapping the action of humanitarian, church and charitable organizations after the summer floods in 2013.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 35416
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
machula_2014_dp.pdf 7.699Mb PDF View/Open
machula_2014_vp.pdf 166.2Kb PDF View/Open
machula_2014_op.pdf 45.25Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account