Hrozby a rizika v provozu podnikatelského subjektu YARO UH, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hrozby a rizika v provozu podnikatelského subjektu YARO UH, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošek, Václav
dc.contributor.author Bočková, Radka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:37Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:37Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29452
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřená na vznik, dopad a případnou eliminaci hrozeb a rizik ve firmě YARO UH s. r. o. Práce je rozdělená do dvou částí. Teoretická část se zabývá základními pojmy v oblasti analýzy rizik a základním rozdělením podnikatelských rizik. Dále je zde zmíněna bezpečnost práce z legislativního hlediska. Praktická část je zaměřená na popis a identifikaci firmy, analýzy a vyhodnocení rizik, návrh opatření jejich eliminace. Další problematikou, která je v této bakalářské práci řešena, je vznik požáru, problematika škůdců, dodávka závadného máku.
dc.format 67 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject hrozba cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject podnikatelská rizika cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject risk en
dc.subject threat en
dc.subject risk analysis en
dc.subject business risks en
dc.subject safety en
dc.title Hrozby a rizika v provozu podnikatelského subjektu YARO UH, s.r.o.
dc.title.alternative Threats and Risks in the Business Subject YARO UH,s.r.o
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the emergence, impact and eventual elimination of threats and risks in the company YARO UH s. r. o. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with the basic concepts of risk analysis and the basic division of business risks. There is also mention of safety from a legislative perspective. The practical part is focused on the description and identification of the business, identify-ing and evaluating risks. There are measures designed to prevent the risk. Another issue that is addressed by this work is a fire, pest problems, supply of defective poppy.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 35506
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
bočková_2014_dp.pdf 1.541Mb PDF View/Open
bočková_2014_vp.pdf 44.00Kb PDF View/Open
bočková_2014_op.pdf 121.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account