[NEOBHÁJENO] Zhodnocení protipovodňových opatření obce Uherské Hradiště

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Zhodnocení protipovodňových opatření obce Uherské Hradiště

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Miroslav
dc.contributor.author Soják, František
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:41Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:41Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29468
dc.description.abstract Tato práce se zabývá povodněmi a ochranou před nimi v povodí Moravy, především pak v Uherském Hradišti a jeho blízkém okolí Teoretická část popisuje povodeň, její typy, vznik a průběh. Dále pak možnosti ochrany před povodněmi a financování této ochrany. Praktická část zpracovává podklady poskytnuté městským úřadem Uherské Hradiště a vy-chází z nich v analýzách předchozích povodní a budování konkrétních protipovodňových opatření.
dc.format 55 s. (76 615 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject povodně cs
dc.subject protipovodňová opatření cs
dc.subject povodňové orgány cs
dc.subject mobilní protipovodňové zábrany cs
dc.subject flood en
dc.subject flood control en
dc.subject flood protection authorities en
dc.subject mobile flood barriers en
dc.title [NEOBHÁJENO] Zhodnocení protipovodňových opatření obce Uherské Hradiště
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Anti-Flood Measures and Flood Control Evaluation of Uherské Hradiště
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Barteček, Ivo
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on floods and protection against floods in areas around river Morava especially in Uherské Hradistě and it's surroundings. The theoretical part describes floods, it's types, origin and process. Furthermore, the possi-bility of flood protection and funding of this protection. The practical part processes source materials provided by the Municipal Office of Uherské Hradiště. Also it analyses previous floods and building of concrete flood control measures.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 35526
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
soják_2014_dp.pdf 15.70Mb PDF View/Open
soják_2014_vp.pdf 230.5Kb PDF View/Open
soják_2014_op.pdf 46.11Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account