Analýza hospodaření domova důchodců města Třince poskytujícího sociální služby

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza hospodaření domova důchodců města Třince poskytujícího sociální služby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Papadaki, Šárka
dc.contributor.author Chalupová, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:10Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:10Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29558
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zhodnocení hospodaření Domova Sosna, nacházejícího se ve městě Třinec, který poskytuje sociální služby seniorům. Domov Sosna, který byl transformován z původního domova důchodců, spadá pod příspěvkovou organizaci Sociální služby města Třince. V teoretické části je blíže popsána problematika sociálních služeb, jejich rozdělení podle typu a jednotlivých poskytovatelů péče v České republice. Větší část je věnována samotnému financování služeb, které je vícezdrojové. Praktická část je zaměřena na analýzu Domova Sosna a dalších služeb, které poskytuje, včetně analýzy hospodaření a financování.
dc.format 73 s. (89 050 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální služby cs
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject financování a hospodaření cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject Social Services en
dc.subject State-Funded Institution en
dc.subject Financing and Management en
dc.subject Retirement Home en
dc.title Analýza hospodaření domova důchodců města Třince poskytujícího sociální služby
dc.title.alternative Analysis of Financial of the Retirement Home in Třinec Providing Social Services
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hofierková, Jarmila
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The target of the thesis is the evaluation of management of the retirement home Sosna in Třinec, which provides another social services for seniors. The retirement home Sosna, that was transformed from original retirement home, falls within state-funded institution Social services of city Třinec. The theoretical part specific describe the problems of social services, their distribution by part and individual care providers in the Czech Republic. The larger part is dedicated to the financing of the social services, that is multi - source. The practical part is more focus on analysing the retirement home in Třinec and another social services, which this organization provides, including analysis of management and financing.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35672
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
chalupová_2014_dp.pdf 1.998Mb PDF View/Open
chalupová_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
chalupová_2014_op.pdf 1.576Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account