Problematika AIDS v práci zdravotníka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika AIDS v práci zdravotníka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gajzlerová, Gabriela cs
dc.contributor.author Elšíková, Marie cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:11:35Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:12Z
dc.date.issued 2007-05-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2959
dc.description.abstract V teoretické části mé práce jsem se věnovala problematice onemocnění AIDS, výskytem této choroby v populaci, léčbou a prevencí. Zabývala jsem se dodržováním hygienických pravidel v nemocnicích, HIV/AIDS u dětí a etickou problematikou u nakaženého klienta. V praktické části se zabývám výzkumem pomocí dotazníků rozdaných všeobecným se-strám, a zpracováním získaných údajů. Výzkum byl zaměřen především na zjištění úrovně informovanosti sester o problematice AIDS. cs
dc.format 73 s. , 20 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1907239 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.05.2009 cs
dc.subject AIDS cs
dc.subject HIV cs
dc.subject prevence cs
dc.subject imunodeficience cs
dc.subject informovanost cs
dc.subject zdravotník cs
dc.subject AIDS en
dc.subject HIV en
dc.subject prevention en
dc.subject imunodeficiency en
dc.subject informedness en
dc.subject health worker en
dc.title Problematika AIDS v práci zdravotníka cs
dc.title.alternative Issue of AIDS at work of health worker en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tkadlecová, Hana cs
dc.date.accepted 2007-06-26 cs
dc.description.abstract-translated In my teoretical part of my work I was devoting the issue of AIDS. It's occurrence in popu-lation, treatment and prevention. Through my research I was trying to find out how are hy-gienic rules in hospitale, HIV/AIDS by children and I was also investigating ethical pro-blems of infected client. In my practical part I was giving away some questionnaires to general nurses and I was working on informations that I received. This research was supposed to find out how are nurses informed bout the issue of AIDS. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6604
dc.date.assigned 2007-02-23 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
elšíková_2007_bp.pdfBlocked 1.818Mb PDF View/Open
elšíková_2007_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
elšíková_2007_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account