Návrh strategie Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh strategie Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novosák, Jiří
dc.contributor.author Kučera, Filip
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:51Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:51Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29674
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je návrh strategie dalšího rozvoje Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví. Teoretická část práce se zaměřuje na klíčové aspekty v oblasti spolu-práce obcí s důrazem na problematiku MAS a metody Leader. Zvláštní pozornost je věnována posunu ve vnímání MAS s ohledem na nové programovací období 2014-2020. Praktická část zahrnuje socioekonomickou charakteristiku území, na kterou navazuje SWOT analýza. Na základě provedených zjištění je formulována návrhová část s rozvojovou strategií a akčním plánem konkrétních projektů.
dc.format 123 s.
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Leader cs
dc.subject místní akční skupina cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject strategie cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject MAS Severní Chřiby a Pomoraví cs
dc.subject Leader en
dc.subject local action group en
dc.subject regional development en
dc.subject strategy en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject LAG Severni Chriby a Pomoravi en
dc.title Návrh strategie Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví
dc.title.alternative Strategy Proposal of the Local Action Group Severní Chřiby a Pomoraví
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nekolová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to design a strategy for further development of the Local Action Group Severní Chřiby a Pomoraví. The theoretical part is focused on key aspects of coope-ration between municipalities with an emphasis on local action groups and leader method. Particular attention is paid to the change in the perception of LAG with regard to the new programming period 2014-2020. The practical part includes socio-economic characteristics of the area, followed by the SWOT analysis. Proposal of strategy and action plan of speci-fic projects are based on findings in previous parts.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35835
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
kučera_2014_dp.pdf 2.919Mb PDF View/Open
kučera_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
kučera_2014_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account