Hodnocení a návrh opatření pro podporu přeshraniční spolupráce mikroregionu Horňácko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení a návrh opatření pro podporu přeshraniční spolupráce mikroregionu Horňácko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednář, Pavel
dc.contributor.author Hanáková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:56Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29685
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce "Hodnocení a návrh opatření pro podporu přeshraniční spolupráce mikroregionu Horňácko" je přeshraniční spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou. Teoretická část obsahuje teoretické poznatky o strukturální politice EU a její přeshraniční spolupráci se zaměřením na přeshraniční spolupráci České a Slovenské republiky. Praktická část obsahuje socioekonomickou analýzu mikroregionu Horňácko, z níž vyplynuly pozitivní i negativní vlivy na rozvoj mikroregionu, popis a zhodnocení přeshraničních projektů a spolupráce Horňácka, která se mi v programovacím období 2007-2013 jeví jako nedostatečná, a návrhy opatření a projektů pro podporu přeshraniční spolupráce mikroregionu Horňácko, které jsou zaměřeny na oblast cestovního ruchu a propagace mikroregionu.
dc.format 100 s. (171 214 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject strukturální politika Evropské unie cs
dc.subject přeshraniční spolupráce cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject Horňácko cs
dc.subject projekt cs
dc.subject structural policy of the European Union en
dc.subject cross-border colaboration en
dc.subject microregion en
dc.subject Horňácko en
dc.subject project en
dc.title Hodnocení a návrh opatření pro podporu přeshraniční spolupráce mikroregionu Horňácko
dc.title.alternative Evaluation and Proposal of Project for Cross-border Colaboration Support of the Horňácko Microregion
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Danko, Lukáš
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The subject of this diploma work "Evaluation and proposal of precaution for cross-border colaboration support of the Horňácko microregion" is cross-border colaboration between Czech Republic and Slovak Republic. The theoretical part involves theoretical knowledge about structural policy of the European Union and its cross-border colaboration with focusing on cross-border colaboration between Czech and Slovak Republic. The practical part contains the socioeconomical analysis of the microregion Horňácko, which showed positive and negative effects on the development of microregion, description and evaluation of cross-border projects and colaboration, which I judge in programming period 2007-2013 like insufficient, and proposal of measure and projects for cross-border colaboration support, which are focused on tourism and propagation of microregion.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35849
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
hanáková_2014_dp.pdf 2.134Mb PDF View/Open
hanáková_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
hanáková_2014_op.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account