Dekontaminace při průmyslových haváriích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dekontaminace při průmyslových haváriích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Ivan
dc.contributor.author Tlušťák, Kamil
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:13:51Z
dc.date.available 2015-03-08T21:13:51Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29712
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem dekontaminace při průmyslových haváriích. V teoretické části je popsána legislativa týkající se dané problematiky. Jsou popsány příčiny vzniku průmyslových havárií a podrobněji jsou popsány úniky nebezpečných látek. Poslední část je věnována samotné dekontaminaci, kde jsou popsány obecné základy, metody a taky postupy provádění dekontaminace. Praktická část popisuje síly a prostředky, které použijí složky integrovaného záchranného systému při případné likvidaci úniku nebezpečné chemické látky. Jsou popsány ochranné oděvy, sorbenty a detekční zařízení. Další část je věnována prostředkům dekontaminace osob a techniky, kterými disponují jednotky Hasičského záchranného sboru a také jednotky Armády České republiky. Poslední část práce popisuje likvidaci havárie automobilu převážejícího amoniak, s důrazem na dekontaminaci osob.
dc.format 83 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dekontaminace cs
dc.subject průmyslové havárie cs
dc.subject síly a prostředky integrovaného záchranného systému cs
dc.subject decontamination en
dc.subject industrial accidents en
dc.subject the forces and means of the Integrated Rescue System en
dc.title Dekontaminace při průmyslových haváriích
dc.title.alternative Decontamination During Industrial Accidents
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Princ, Ivan
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis bachelor deals with decontamination during industrial accidents. The theoretical part describes the basic legislativ. It describes the causes of industrial accidents and the release of industrial pollutants are describes in more details. The last part is dedicated to decontamination, it describes the fundamentals, methods, and procedures for decontamination. The practical part describes the forces and means of the Integrated Rescue System, which are using in the case on the release of industrial pollutants. It describes protective clothes, sorbents and detection equipment. The next part is dedicated to means of people decontamination, which are using by the Fire Rescue Service of the Czech Republic and the Army of the Czech Republic. The last part describes the liquidation of a car accident of car transporting ammonia, with an emphasis on people decontamination.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 35880
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
tlušťák_2014_dp.pdf 4.229Mb PDF View/Open
tlušťák_2014_vp.pdf 94.89Kb PDF View/Open
tlušťák_2014_op.pdf 166.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account