Změna corporate design ve společnosti ZELENKA

DSpace Repository

Language: English čeština 

Změna corporate design ve společnosti ZELENKA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramoliš, Jan
dc.contributor.author Kozáková, Blanka
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:18:47Z
dc.date.available 2010-07-14T20:18:47Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2973
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je vypracování projektu změny corporate design ve společnosti ZELENKA. V mé práci je nejdříve zpracována literární rešerše vztahující se k této problematice. Následně je zde analyzován aktuální stav corporate design ve společnosti a na základě výsledků analýzy je vypracován projekt změny corporate design, který je podroben nákladové a rizikové analýze. Na závěr je zhodnocen celkový přínos pro firmu. cs
dc.format 84 s., 13 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1611871 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Corporate identity cs
dc.subject corporate design cs
dc.subject corporate communications cs
dc.subject corporate culture cs
dc.subject corpo-rate products cs
dc.subject corporate identity manual cs
dc.subject Corporate identity en
dc.subject corporate design en
dc.subject corporate communications en
dc.subject corporate culture en
dc.subject corpo-rate products en
dc.subject corporate identity manual en
dc.title Změna corporate design ve společnosti ZELENKA cs
dc.title.alternative The change of corporate design in ZELENKA company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zelenka, Roman
dc.date.accepted 2007-05-29
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to formulate a project of change of corporate design in ZELENKA company. The first thing which is formulated in my work is a bibliographic search which refer to this problems. Consequently, a current state of corporate design in company is analyzed and in the result of the analysis is formulated a project of change of corporate design, which is put through a cost and risk analysis. In the end there are sumed up total assets for company. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5982
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kozáková_2007_dp.pdfBlocked 1.537Mb PDF View/Open
kozáková_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
kozáková_2007_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account