[NEOBHÁJENO] Evaluace hospodaření městyse Polešovice od roku 2001 - 2012

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Evaluace hospodaření městyse Polešovice od roku 2001 - 2012

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Houserová, Ester
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:13Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:13Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29757
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá hospodařením městyse Polešovice v letech 2001 - 2012. Cílem práce je analýza hospodaření městyse v uvedených letech včetně zhodnocení finanční situace na základě zjištěných skutečností, a dále navržení opatření, které by přispělo ke zlepšení financování městyse. Teoretická část charakterizuje pojmy veřejná správa a veřejné finance, fiskální federalismus, pojmy, které se vztahují k obci, a základní legislativní východiska obce. Praktická část popisuje stručný socioekonomický stav městyse Polešovice a jeho finanční hospodaření v letech 2001 - 2012. Dále zpracovává dotazníkové šetření, které se uskutečnilo mezi občany. V závěru práce je navrženo doporučení vedoucí ke zlepšení hospodaření městyse.
dc.format 100 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Fiskální federalismus cs
dc.subject rozpočet obce cs
dc.subject financování cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject hospodaření obce cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject Fiscal federalism en
dc.subject budgeting of a village/ township en
dc.subject financing en
dc.subject socio-economic analysis en
dc.subject village/ township/ community economy en
dc.subject financial analysis en
dc.title [NEOBHÁJENO] Evaluace hospodaření městyse Polešovice od roku 2001 - 2012
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Evaluation of the Management of Polešovice Township from 2001 to 2012
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Markéta
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated The subject of the diploma thesis is financial management of the township of Polešovice from 2001-2012. The aim of the work is to analyse the economy of the township in those years including the evaluation of its financial management based on the findings and to propose measures which would improve the financial management of the township. The theoretical part defines the terms of public administration and public budgeting, fiscal federalism as well as notions related to the township and foundational legislation of the township. The practical part briefly describes socio-economic status of the township of Polešovice and its financial management in 2001-2012. Secondly, it provides an analysis of a questionnaire-based survey amongst the inhabitants. The conclusion of the work proposes a plan to improve the township's financial management.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35952
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
houserová_2014_dp.pdf 3.051Mb PDF View/Open
houserová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
houserová_2014_op.doc 34.29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account