Havarijní plánování v chemickém podniku DEZA, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Havarijní plánování v chemickém podniku DEZA, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Zdeněk
dc.contributor.author Skalka, Radek
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:52Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:52Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29831
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o problematice havarijního plánování v chemickém podniku DEZA, a.s., ve Valašském Meziříčí a řeší posouzení rizik ohrožujících bezpečnost tohoto podniku. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na popis problematiky havarijního plánování pro chemické zařízení. Praktická část se věnuje vybraným havarijním plánům a dále se zabývá posouzením současného stavu zabezpečení a ochrany, identifikací a ohodnocením rizik ohrožující bezpečnost a návrhem opatření na snížení rizik ohrožujících chemický podnik DEZA, a.s.
dc.format 95 s. (18 268 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vnitřní havarijní plán cs
dc.subject vnější havarijní plán cs
dc.subject havárie cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject identifikace rizika cs
dc.subject ohodnocení rizika cs
dc.subject chemický podnik cs
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject internal emergency plan en
dc.subject external emergency plan en
dc.subject accident en
dc.subject emergency en
dc.subject risk identification en
dc.subject risk evaluation en
dc.subject chemical company en
dc.subject integrated emergency system en
dc.title Havarijní plánování v chemickém podniku DEZA, a.s.
dc.title.alternative Emergency planning in the chemical industry DEZA, a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mašek, Ivan
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with the issue of emergency planning in the chemical company DEZA, a.s. in Valašské Meziříčí and handles evaluation of safety-threatening risks in this company. The thesis is divided in two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on the description of the emergency planning issue with chemical devices. The practical part is about chosen emergency plans and also about current state of safety and protection evaluation; identification and evaluation of safety-threatening risks and proposal of risks reduction in the chemical company DEZA, a.s.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36070
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-12


Files in this item

Files Size Format View
skalka_2014_dp.pdf 4.909Mb PDF View/Open
skalka_2014_vp.pdf 237.4Kb PDF View/Open
skalka_2014_op.pdf 120.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account