Bariérové lipidy v kůži

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bariérové lipidy v kůži

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krejčí, Jiří cs
dc.contributor.author Boehmová, Věra cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:25:38Z
dc.date.available 2010-07-14T20:25:38Z
dc.date.issued 2007-09-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2986
dc.description.abstract Práce je především zaměřena na popis chování kůže a na vymezení role některých jejich složek při uplatňování její bariérové funkce. V první části práce je popsána stavba a složení lidské kůže, další části jsou věnovány bližšímu popisu uspořádání bariérových lipidů v horních vrstvách pokožky. Zvláštní pozornost je věnována roli ceramidů v kůži a stavům kůže spojených s jejich nedostatkem. Velká část práce je věnována možnostem transportu různých látek do organismu přes kožní bariéru. V této části jsou blíže popsány liposomy včetně možných způsobů působení na pokožku. Dále je věnována pozornost popisu akcelerantů transdermální penetrace a mechanismu jejich působení. Závěrečná část práce je věnována působení tenzidů na lidskou pokožku. Je zdůrazněna nutnost používání komplexních přípravků obsahujících kromě tenzidů i látky ochranného charakteru jako jsou humektanty cs
dc.format 57 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1177237 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject kůže cs
dc.subject kožní bariéra cs
dc.subject stratum corneum cs
dc.subject bariérové lipidy cs
dc.subject ceramidy cs
dc.subject sfingosin cs
dc.subject liposomy cs
dc.subject akceleranty transdermální penetrace cs
dc.subject tenzidy cs
dc.subject skin en
dc.subject skin barrier en
dc.subject stratum corneum en
dc.subject barrier lipids en
dc.subject ceramide en
dc.subject sphingosine en
dc.subject liposomes en
dc.subject accelerants trancsdermal injection penetration en
dc.subject tensides en
dc.title Bariérové lipidy v kůži cs
dc.title.alternative Skin barrier lipids en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kramářová, Daniela cs
dc.date.accepted 2007-09-11 cs
dc.description.abstract-translated This work concerns mainly with description of skin behavior and with stating the role some of their parts by concerning of barrier function. In first part of this work the construction of human skin is described, other parts describe in detail organization of barrier lipids in upper parts of skin. Special attention is paid to the role of ceramids in skin and states of skin during their insufficiency. Great part of work pays attention to possibilities of transportatin various matters through skin barrier into organism. In this part liposomes and their possible interaction with skin are closely described. Further attention is paid to description of accelerants transdermal penetration and mechanism of their activity. End part of work concerns with action of tensides onto human skin. Necessity of using complex preparates including matters of protection character as humectants apart from tensides is emphasized. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5261
dc.date.assigned 2007-01-08 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
boehmová_2007_bp.pdfBlocked 1.122Mb PDF View/Open
boehmová_2007_vp.doc 37Kb Microsoft Word View/Open
boehmová_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account