Měření barevných souřadnic materiálu v průmyslové výrobě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Měření barevných souřadnic materiálu v průmyslové výrobě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátil, Milan
dc.contributor.author Botek, Martin
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:15Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:15Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29900
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou měření barevnosti povrchů se zaměřením na možnosti měření a detekce barevně nevyhovujících vzorků konkrétního průmyslově vyráběného materiálu. V práci jsou rovněž uvedeny základní pojmy teorie barev, jejich matematické vyjádření a specifika pro měření barevnosti. V praktické části je popsán návrh a stavba vlastního systému pro automatizované měření barevných souřadnic včetně vývojového prostředí Matlab, ve kterém byla realizována jeho softwarová část. Dále jsou zpracována a vyhodnocena reálná měření barevnosti daného materiálu jak v laboratorních podmínkách, tak přímo ve výrobním provozu, a navržena aplikace pro detekci barevně nevyhovujících vzorků. V závěrečné kapitole jsou shrnuty získané poznatky a popsány doporučení s ohledem na dané průmyslové prostředí.
dc.format 83 s. (120 482 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject barva cs
dc.subject barevné prostory cs
dc.subject měření barevnosti povrchů cs
dc.subject barevné diference cs
dc.subject Matlab cs
dc.subject color en
dc.subject color spaces en
dc.subject color measurement of surfaces en
dc.subject color differences en
dc.subject Matlab en
dc.title Měření barevných souřadnic materiálu v průmyslové výrobě
dc.title.alternative Coloured Coordinate Measurement of Matter in Industrial Production
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Říčný, Václav
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The master's thesis deals with the color measurement of surfaces, with a focus on the possibility of color measurement and detection of non-compliant samples of a particular industrially produced material. The thesis also presents basic notions of color theory, its mathematical expressions and specifics for color measurement. The practical part describes the design and construction of own system for automated measurement of color coordinates including Matlab development environment, in which the software part of this system has been implemented. Furthermore, real color measurement of the material both in laboratory conditions and within the manufacturing operation has been processed and evaluated, and application for detection of non-compliant color samples has been designed. The final chapter summarizes the obtained findings and recommendations with regard to the industrial environment.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36174
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-20


Files in this item

Files Size Format View
botek_2014_dp.zip 5.824Mb Unknown View/Open
botek_2014_vp.pdf 177.3Kb PDF View/Open
botek_2014_op.doc 260Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account