Ruční detektor na rozpoznávání kovových materiálů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ruční detektor na rozpoznávání kovových materiálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skočík, Petr
dc.contributor.author Vaněk, Petr
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:44Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:44Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29991
dc.description.abstract Tato práce se zabývá rozborem vhodných principů využívaných u ručních detektorů kovů. Cílem práce bylo vybrat jeden z uvedených principů, který je vhodný pro návrh ručního detektoru kovů s ohledem na rozpoznávání různých kovových materiálů. Jako nejvhodnější princip byl vybrán princip zázněje. Za účelem ověření vybraného principu bylo navrženo schéma zapojení a konstrukce detektoru. Tento návrh byl dle možností realizován a následně ověřen na správnou funkci a to včetně rozpoznávání různých vybraných kovových materiálů. Jako vhodný způsob signalizace byl zvolen akustický tón a to přímo na detektoru. Při návrhu a realizaci detektoru byl kladen důraz na jednoduchou obsluhu a opravitelnost. Výsledky z měření jsou také součástí této práce.
dc.format 79 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject detekce kovů cs
dc.subject ruční detektor kovů cs
dc.subject fyzikální principy detekce kovů cs
dc.subject zázněj cs
dc.subject záznějový oscilátor cs
dc.subject metal detection en
dc.subject hand held metal detector en
dc.subject physical principles of metal detection en
dc.subject beats en
dc.subject beat oscillation en
dc.title Ruční detektor na rozpoznávání kovových materiálů
dc.title.alternative A Hand-held Detector for Metal Material Recognition
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pálka, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The thesis deals with analysis of principles used for the hand held metal detectors. The aim of this thesis is to choose the most suitable method for identifying different metal materials by hand-held detectors. As a approprite principle is presented method using beat oscillation. In order to verify this method, a connection scheme was designed and the detector was built. This proposal was realised and followed by verifying of function including identifying selected metal materials. As a way of signalization was choosen acustic tone. Emphasis was put on easy operation and fixing during the detector designing. Measurement results are also a part of this thesis.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36275
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-22


Files in this item

Files Size Format View
vaněk_2014_dp.pdf 3.643Mb PDF View/Open
vaněk_2014_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
vaněk_2014_op.doc 258Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account