Jaderné havárie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Jaderné havárie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laucký, Vladimír
dc.contributor.author Vašíčková, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:45Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29993
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zpracována jako manuál pro bezpečnostní manažery. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zpracovány teoretické poznatky z oblasti průmyslových havárií. Jsou zde uvedeny typy havárií a jejich příčiny, legislativa týkající se průmyslových havárií a další kapitola popisuje základní teoretické poznatky z oblasti jaderné fyziky. V praktické části jsou popsány největší jaderné havárie, jejich příčiny a vliv na další rozvoj jaderné energetiky. Závěr praktické části se zabývá současnou situací jaderné energetiky a popisuje její předpokládaný vývoj.
dc.format 82 s. (112 547 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject jaderná fyzika cs
dc.subject jaderná havárie cs
dc.subject uran cs
dc.subject průmyslové havárie cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject jaderný reaktor cs
dc.subject jaderný odpad cs
dc.subject radioaktivní odpad cs
dc.subject nuclear physics en
dc.subject nuclear accident en
dc.subject uranium en
dc.subject industrial accidents en
dc.subject risk analysis en
dc.subject nuclear reactor en
dc.subject nuclear waste en
dc.subject radioactive waste en
dc.title Jaderné havárie
dc.title.alternative Nuclear Accidents
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juříček, Ludvík
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated This thesis is processed as manual for security managers. The thesis is divided into theoret-ical and practical parts. The theoretical part deals with the theoretical knowledge of indus-trial accidents. There are the types of accidents and their causes, legislation. The next chap-ter describes the basic theoretical knowledge of nuclear physics. The practical part de-scribes the largest nuclear accident, their causes and impact on further development of nu-clear energy. Conclusion The practical part deals with current situation of nuclear power, and describes its expected evolution.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36277
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-20
local.subject učební pomůcky cs
local.subject příručky cs
local.subject jaderné havárie cs
local.subject manuals and handbooks en


Files in this item

Files Size Format View
vašíčková_2014_dp.pdf 1.306Mb PDF View/Open
vašíčková_2014_vp.doc 295Kb Microsoft Word View/Open
vašíčková_2014_op.doc 269.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account