Analýza současného systému vzdělávání v ochraně obyvatelstva

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza současného systému vzdělávání v ochraně obyvatelstva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Ivan
dc.contributor.author Pupíková, Pavlína
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:55Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:55Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30026
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je "Analýza současného systému vzdělávání v ochraně oby-vatelstva". Základem práce jsou teoretické dokumenty týkající se problematiky ochrany obyvatelstva a preventivně výchovné činnosti v této oblasti. Teoretická část obsahuje jak historické pojetí, tak i současný pohled odborníků. Práce se zabývá i řešením civilní ochrany v širším geografickém měřítku, a to v rámci Evropské unie a Severoatlantické aliance. V praktické části práce jsou nejdříve analyzovány dostupné dokumenty týkající se problematiky, ze kterých se dále práce odvíjí. Převážnou část praktické části tvoří dotazníkové šetření, jímž byla zjištěna celá řada cenných informací. Ty byly dále společně s dostupnou literaturou vyhodnoceny a vznikla tak celková SWOT analýza celé problematiky. Poslední část práce sestává z vlastních návrhů optimalizace vzdělávacího systému v ochraně obyvatelstva v České republice.
dc.format 87 s. (19 752 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ochrana obyvatelstva cs
dc.subject vzdělávací systém v České republice cs
dc.subject pojetí civilní ochrany v rámci Evropské unie a NATO cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject analýza cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject Civil protection en
dc.subject system of education in the Czech Republic en
dc.subject conception of civil protection in the EU and the NATO en
dc.subject questionnaire en
dc.subject analysis en
dc.subject optimalization en
dc.title Analýza současného systému vzdělávání v ochraně obyvatelstva
dc.title.alternative Current System of Education Analysis in the Civil Protection
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Strohmandl, Jan
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor's thesis is the "Analysis of the current system of education in civil protection". The basis of the work is compiled of the theoretical documents, related to the topic of civil protection and the preventive-educational actions in this field. The theore-tical part contains both the historical and the contemporary views of professionals. Further, focus i salso placed on the solution of civil protection in the EU and the NATO. The practical part contains the analysis of available documents, related to the examined topic, this analysis is the basis for the rest of the work. This part mostly focuses on the survey, thanks to which the author gathered plenty of valuable information. This information, along with the literature available, was analysed and an overall SWOT analysis was conducted. The last part of the thesis contains the author's own recommendations and optimalisations of the educational system in civil protection of the Czech Republic.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 36331
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
pupíková_2014_dp.pdf 2.815Mb PDF View/Open
pupíková_2014_vp.pdf 99.96Kb PDF View/Open
pupíková_2014_op.pdf 113.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account