Detekce výbušnin pomocí senzorů založených na čichovém vjemu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Detekce výbušnin pomocí senzorů založených na čichovém vjemu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tobolová, Marie
dc.contributor.author Prokeš, Zdeněk
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:42Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:42Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30148
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na rešerši biologického a elektronického nosu určeného k detekci výbušnin. V úvodní části popisuje obecně pyrotechnický průzkum a jsou zde popsány jednotlivé pyrotechnické vzdělání. Dále jsou zde popisovány možnosti výcviku a využití služebních psů zařazených do speciálních skupin pro vyhledávání výbušnin. Také je v práci uveden princip elektronického nosu včetně konkrétních přístrojů využívající tuto technologii a srovnání elektronického a biologického nosu v aplikaci na vyhledávání výbušnin.
dc.format 64 s. (93 135 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kynologie cs
dc.subject výcvik psa cs
dc.subject elektronický nos cs
dc.subject detekce výbušnin cs
dc.subject kynologie en
dc.subject dog training en
dc.subject electronic nose en
dc.subject detection of explosives en
dc.title Detekce výbušnin pomocí senzorů založených na čichovém vjemu
dc.title.alternative The Detection of Explosives Using Olfactory Sensors
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pospíšilík, Martin
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the search for biological and electronic nose designed to detect explosives. The introductory section describes the general pyrotechnic survey and describes the various pyrotechnic education. There are also described the possibilities of training and the use police dogs assigned to special groups to search explosives. Also, the work mentions the principle of electronic nose devices including concrete using this technology and comparison of biological and electronic nose in the search for explosives.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36475
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-06-10


Files in this item

Files Size Format View
prokeš_2014_dp.pdf 1.764Mb PDF View/Open
prokeš_2014_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
prokeš_2014_op.doc 287.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account