Spínaný napěťový měnič na bázi mikrokontroléru

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Spínaný napěťový měnič na bázi mikrokontroléru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíšilík, Martin
dc.contributor.author Hřib, Jiří
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:47Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:47Z
dc.date.issued 2014-02-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30162
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou napájecích zdrojů a mikrokontrolérů. Popisuje jejich obecné vlastnosti a pro uvedené typy uvádí jejich popis a charakteristiky. Na základě těchto poznatků je práce dále zaměřena na návrh a realizaci snižujícího stejnosměrného napěťového měniče řízeného mikrokontrolérem, který má dosáhnout požadovaných parametrů. Dopočítány jsou také hodnoty dalších specifických součástek. Celkové schéma měniče je po částech zakomponováno do dokumentu tak, aby zobrazená část tematicky odpovídala dané podkapitole. Podle provedeného návrhu je měnič realizován.
dc.format 60
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Napájecí zdroj cs
dc.subject mikrokontrolér cs
dc.subject měnič napětí cs
dc.subject lineární zdroj cs
dc.subject spínaný zdroj cs
dc.subject regulátor napětí cs
dc.subject schéma měniče napětí cs
dc.subject návrh měniče napění cs
dc.subject Power supply en
dc.subject microcontroller en
dc.subject voltage contervor en
dc.subject linear power supply en
dc.subject switching power supply en
dc.subject voltage regulator en
dc.subject power converter diagram en
dc.subject power converter circuit desig en
dc.title Spínaný napěťový měnič na bázi mikrokontroléru
dc.title.alternative A Microcontroller-based Switched Mode Voltage Converter
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tobolová, Marie
dc.date.accepted 2014-06-24
dc.description.abstract-translated The work deals with the power supply in electrical engineering. It describes the general characteristics and for the types of lists their description and characteristics. Based on these findings, further work is focused on the design and implementation of a step down DC voltage convertor controlled by microcontroller, to reach the required parameters. Interpolated values are also other specific components. Overall scheme of the converter is integrated into the parts of the document to fit thematically displayed portion of the section. According to a draft convertor is implemented.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36498
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-06-13


Files in this item

Files Size Format View
hřib_2014_dp.zip 956.2Kb Unknown View/Open
hřib_2014_vp.doc 290Kb Microsoft Word View/Open
hřib_2014_op.doc 289Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account