Webový e-shop a jeho správa

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Webový e-shop a jeho správa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysel, Martin
dc.contributor.author Turek, Jan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:50Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:50Z
dc.date.issued 2014-02-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30172
dc.description.abstract Vytvořená bakalářská práce "Webový e-shop a jeho správa" rozšiřuje pole působ-nosti firem o možnosti nabídnout své zboží díky celosvětové síti Internet. Jedná se o finální řešení internetového obchodu, včetně správy, a umožnuje majiteli nasadit na webový server již hotovou aplikaci. Celá aplikace pracuje online a poskytuje uživateli přívětivé prostředí jak k nákupu, tak i jeho správě. Řešení využívá technologie HTML5, JavaScript, PHP, AJAX a několik frameworků postavených na uvedených technologiích. Díky těmto technologiím byl vytvořen zabezpečený systém z hlediska nejznámějších útoku.
dc.format 89 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject E-shop cs
dc.subject web cs
dc.subject PHP cs
dc.subject MySQL cs
dc.subject JavaScript cs
dc.subject jQuery cs
dc.subject Internet cs
dc.subject administrace cs
dc.subject E-shop en
dc.subject web en
dc.subject PHP en
dc.subject MySQL en
dc.subject JavaScript en
dc.subject jQuery en
dc.subject Internet en
dc.subject administration en
dc.title Webový e-shop a jeho správa
dc.title.alternative A Web e-Shop and its Management
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dulík, Tomáš
dc.date.accepted 2014-06-24
dc.description.abstract-translated Created bachelor thesis "Web e-shop and its management" broadens the scope of possibili-ties for companies to offer their products through a global network Internet. This is the final solution of the Internet business, including management, and allows the owner to use the application on a web server. The entire application works online and provides user-friendly environment for both the purchase and its management. The solution leverages HTML5, JavaScript, PHP and several frameworks built on these technologies. With these technologies was created a secure system in terms of the most famous attack.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36509
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-06-13


Files in this item

Files Size Format View
turek_2014_dp.zip 12.57Mb Unknown View/Open
turek_2014_vp.doc 289Kb Microsoft Word View/Open
turek_2014_op.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account