Nový model pro výuku programování v předmětu Programovatelné automaty

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nový model pro výuku programování v předmětu Programovatelné automaty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysala, Tomáš
dc.contributor.author Čermák, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:03Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:03Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30218
dc.description.abstract Práce se zabývá návrhem a realizací výdejového automatu na sladkosti. Automat je určen především k výuce programování v rámci předmětu Programovatelné automaty. Jeho další využití je pro ukázku studentských prací na Den otevřených dveří Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Práce obsahuje teoretickou část, která popisuje historii, rozdělení, technologii a podnikatelský pohled na výdejové automaty. V praktické části je popsán zvolený a vytvořený hardware. Dále zde je popis programování výdejového automatu a tvorba vizualizací. Poslední část práce obsahuje návod, jak využít předprogramované bloky k tvorbě programu výdejového automatu.
dc.format 70 s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výdejový automat cs
dc.subject PLC PM564-T-ETH cs
dc.subject elektronický mincovník cs
dc.subject LCD displej cs
dc.subject výdejová spirála cs
dc.subject CoDeSys cs
dc.subject Web vizualizace cs
dc.subject vending machines en
dc.subject PLC PM564-T-ETH en
dc.subject Coin Acceptor en
dc.subject LCD display en
dc.subject dispensing spiral en
dc.subject CoDeSys en
dc.subject Web visualization en
dc.title Nový model pro výuku programování v předmětu Programovatelné automaty
dc.title.alternative A New Model for Programmable Controller Programming Tuition
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ivánek, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-25
dc.description.abstract-translated This thesis deals with a design and realization of a vending machine for sweets. This vending machine is primarily intended for teaching of programming of the subject called Programmable logic controllers (PLC) and its next usage is for demonstration of students' works on Open Days of Tomas Bata University in Zlín. The thesis consists of the theoretical part which deals with descriptions of the history, division, technology and entrepreneurial sight of vending machines. The practical part deals with the description of a selected and created hardware. Furthermore, there is a description of programming of the vending machine and creation of visualizations. The last part of the thesis contains a manual how to use preprogrammed blocks for creation of programme of the vending machine.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36567
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-06-11


Files in this item

Files Size Format View
čermák_2014_dp.zip 2.352Mb Unknown View/Open
čermák_2014_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
čermák_2014_op.jpg 396.5Kb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account